Premis

Xarxa d'Habitatges Solidàries (EMVS)

En aquests moments d'especial dificultat econòmica, moltes famílies madrilenyes han vist caure els seus ingressos fins a nivells que els situen en risc d'exclusió social i residencial. Per això, la EMVS, actuant des d'un enfocament integral i estratègic, s'incorpora a la política municipal d'habitatge la Xarxa d'Habitatges Solidàries, un programa que posa 200 habitatges, propietat de la EMVS a disposició d'entitats i organitzacions dedicades a la lluita contra la exclusió, en règim d'arrendament, amb un preu social de 2 euros / m2 fins a un màxim de 160 euros per habitatge. Una solució innovadora que ofereix atenció específica a les persones en risc de desprotecció social i exclusió. En concret, a aquelles famílies que, com a conseqüència de la crisi i els processos de desnonament, han perdut o perdran els seus habitatges; especialment, a famílies amb tots els seus membres en atur i persones al seu càrrec, dones o homes amb menors al seu càrrec, persones soles que hagin esgotat totes les seves prestacions per desocupació, i aquelles altres persones o famílies que els serveis socials municipals determinin per estar en situació o risc d'exclusió. L'innovador programa d'habitatge té dues vessants de desenvolupament que es complementen i que cobreix la demanda dels col·lectius en situació de risc d'exclusió residencial. D'una banda, al juliol de 2012 es va signar un conveni entre les Àrees de Família i Serveis Socials, la d'Urbanisme i Habitatge i la EMVS, per a la cooperació en la gestió d'aquest ambiciós programa, al qual es van adherir entitats sense ànim de lucre , que cedeixen els habitatges a les famílies seleccionades. En un primer moment es van adherir Creu Roja, Càritas i Provivienda, encara que posteriorment es van sumar Fundació Altius, EMES (Empresa d'Educadors Socials SL); ABD, Associació de Benestar i Desenvolupament, Dones de Opañel, Associació Realitats, Alternativa en Marxa i Salesians, Casa Garelli. D'altra banda, al juny de 2013, i davant la bona marxa del programa, es decideix ampliar-lo de manera que un nombre major de famílies puguin accedir a aquest tipus d'habitatge. S'obre per tant una segona vessant en la qual els serveis socials de les 21 juntes de districte de Madrid, proposen directament les famílies que poden ser adjudicatàries d'habitatge. En definitiva, una sòlida i extensa xarxa d'habitatge públic solidària, en què s'inverteixen recursos tant personals, com econòmics, ja que la EMVS repara i adapta els habitatges a les necessitats de les famílies, amb una inversió que ronda els gairebé 800.000 euros .

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor estratègia per facilitar l'accés a l'habitatge

Fecha de inicio de obra 0000-00-00

Fecha del certificado final de obra 0000-00-00

Autores
Autor
  • Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)