Premis

Consultori Local

Un edifici en cantonada, Dues mitgeres un carrer horitzontal i l'Altre AMB 1 FORTA pendent descendent cap al mar, són a els punts de partida per AQUESTA Implantació. La llum i la manera com AQUESTA penetra zenitalment respondrà ALS problemes plantejats. Un ÚNIC gest Consistent en Fer lliscar una planta a sobre de l''altra és Capac d'organitzar l'espai. Construir una cantonada és TROBAR ambdos llenços muraris i fonamentalment girar-la, determinar su xarnera. El lliscament de la planta pis a sobre de la inferior Përmet: esqueixar el volum Prismàtic en dos, accentuant AQUESTA idea mitjançant l'Ús de materials diversos per a cadascún d'ELLS. Fragmentar l'aresta, resolent AQUESTA AMB un simple mecanisme de desplaçament, afavorint la completa visió de la modernista torre Veïna. Assumir el desnivell del carrer a partir de concebre la planta pis a sobre d'un pogut murari desfornit d'Obertures, solució Molt sovintejada A la mateixa població per resoldre problemes de similar Naturalesa.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'ús no residencial de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Santa Clara, 1
Sant Pol de Mar
Barcelona (Espanya)

Autores
Promotor
  • Gestió d’Infraestructures SA/ CAT SALUT
Contractista
  • Obres i Contrates Penta SA
Otros técnicos
  • Valeri Consultors Associats SRL
  • Cabezas & Góngora & Moreno
  • Joan Gonzalez Gou
  • Àngel Torres Ramentol
  • Xesca Ramírez Olmo