Premis

103 Habitatges de Protecció Oficial, Turó del Sastre, Montgat, Barcelona

L'ordenació urbanística preveia la construcció d'1 nou conjunto urbà, format per un sistema de blocs lineals situats perpendicularment Tant a la línia de costa com al pendent del turó, els Seves façanes més llargues quedin orientades a est-oest. L'orientació i la volumetria de l'bloc determinin la tipologia Tant de l'habitatge com de su agrupació. És planteja un esquema de quatre Habitatges per replà, dos a est i 2 a oest. Les estances Principals alineades a façana i els estances de Servei, DONANT al pati longitudinal que recorre tot l'edifici. AQUESTA DISPOSICIÓ dóna un CORRECTE assolellament de l'habitatge, l'aireig natural els estances de Servei i ventilació creuada. L'acusat pendent del carrer Përmet organitzar l'aparcament en plantes independents graonades entre si. L'obligatori esglaonament del bloc per su adaptació a la topografia ia l'Compliment dels gàlibs normatius s'a Tractat de manera que no comporti 1 Fragmentació del volum.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Pompeu Fabra, 1-3-5-7 i Avda. Can Serra 7
Mongat
Barcelona (Espanya)

Autores
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • CONSTRUCCIONES RUBAU, SL
Otros técnicos
  • Francesc Puig
  • Eva Polio
  • Cristina Castellvi