Premis

Projecte d'habitatge bifamiliar

És tracta d'un solar Ocupa't per 1 vella edificació de planta baixa i pis, avui habitatge unifamiliaren desus. L'edifici existent és l'últim vestigi d'1 antiga masia Molt Probablement situada al fons del qual havia Estat una gran propietatque llindava a ponent con el Camí del Cementiri. La subdivisió de la masia va convertir l'era en la totalitat del carrer Vicenç Ferrer. Per dissort, els Diferents Intervencions arquitectòniques que S'HAN Anat produïnt al segle pasado, han Acabat per desfigurar 1 solució urbana caracteritzada pel "tipisme", a l'estil del carrer Sant Ramon o Sant Antoni. Per la construcció del nou edifici caldrà l'enderroc de L'existent la qual cosa generarà un solar practicament rectangular d 'aproximadament 100 m2 de superfície. Construir un final de carrer per curt que va seguir, significa sempre intervenir en un dels punts singulars d'1 tram de ciutat. En el cas que ENS ocupa el carrer Sant Vicenç Ferrer és un "cul de sac" que llinda con los Terrenys de la Fundació Germans Aymar Puig. El projecte reconeix aquestes singularitats i planteja 01:00 solució específica: mentre en planta és retranqueja el perímetre per tal de no crear servituds de vistes sobre el Veí. Volumètricament l'edificació assumeix su Condició de final de carrer reconvertint la testera en tercera façana, tot evitant oferir vistes Directes sobre la Fundació.

Finalista
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección Vicens Ferrer, 7
Alella
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Xavier Cavero i Buscató
  • Salvador Ribas i Serra
  • Jordi Gual i Castellana
  • RGC ARQUITECTES
Promotor
  • Fundació Germans Aymar i Puig
Contractista
  • Construccions Andreu i Pijoan S.L.
Otros técnicos
  • Alicia Duran
  • Natàlia Solé
  • Francesc Guasch
  • Cristobal Dominigo