Premis

Ampliació i reforma Club nàutic El Balís

La intervenció tenia com a Objectiu la reforma i ampliació de l'edifici que Acull la seu social del Club Nàutic El Balís, Millorant l'accessibilitat Amb la reorganització del Nucli de comunicacions verticals, dotant-ho d'un ascensor Panoràmic aixi com d ' una escala més còmoda. Per 'altra banda la reforma proposava l'actualització total de la sala de la planta Segona on és van renovar a els Paviments i a els revestiments, és va dotar la planta d'1 Mòdul de lavabos, un office per facilitar el Servei a la sala des de la cuina, i Totes els Instal·lacions de Climatització i il·luminació necessaries per portar a Terme Diferents activitats. Per permetre 1 major polivalència de l'espai i dels Seus Diferents usos, mitjançant uns envans Mòbils s'a dotat a la sala principal d'un sistema que Përmet su divisió en tres zones diferenciades. D'Altre banda, a l'Altre Costat del nou Nucli d'accés, és va disposar una sala privada per portar a Terme els reunions de la Junta Rectora i és van redistribuir La totalitat dels espais de la planta baixa, aixi com a els espais exteriors adjunts A la mateixa, per configurar el nou accés principal AMB un gran hall que también fa els Funcions de sala d'exposicions temporals.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carretera N-II, km. 651,5
Sant Andreu de Llavaneres
Barcelona (Espanya)

Autores
Promotor
  • Club Nàutic El Balís
Contractista
  • CADIFOR, SL
Otros técnicos
  • Pepa Palomar
  • Marta Hernando
  • Gemma Vives Ros
  • Francesc Pujadas
  • Josep María Pujol Perez