Premis

Reforma i rehabilitació de l'antiga fàbrica Can Minguell (1850)

L'Ajuntament de Mataró PROMOU dotar d'1 nou espai per la ciutat d'Ús mixt, possiblement variable i polivalent en el temps (tallers per 'entitats locals, petit plató de Rodatge, sals d'exposicions ...). La intervenció és realitza a la nau principal de l'Conjunt fabril de Can Minguell (1850). És tracta d'1 edifici de planta baixa i tres plantes pis. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de maó de pla atirantades. La coberta, a Dues aigües, descansa sobre encavallades de fusta. L'envolvent exterior i a els espais interiors mostren els Diverses alteracions i Canvis de programa soferts al Llarg del temps. Els Criteris a l'hora d'intervenir han Estat: 1. Recuperar al possible la geometria original de l'edifici. 2. Conservar l'espai que conformen a els sostres de volta de maó de pla atirantats i emblanquinats, aixi com a els pilars de fossa, com a conjunto de planta lliure flexible en el temps. 3. Recuperar i posar en valor la materialitat dels Diferents elements característics del conjunto fabril, Treballant unes atmosferes (llum i matèria) que articulin l'essència de l'edifici con los nous programes, els Diferents temporalitats i escales de Percepció. 4. Organitzar la Circulació de les persones a l'interior de l'edifici RESPECTANT la Posició dels 2 Nuclis preexistents i rectificant antigues Afectacions a l'estructura original. 5 .Concentrar serveis i accessos Principals al tester de la nau (façana nord-oest) aprofitant 01:00 cambio en la tipologia estructural. A la façana sud-est és Disposa d'1 Nucli d'emergència concretat en una escala metàl • lica que resta materialitat i aporta Transparència

Guanyador
XII Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carrer de Pascual Madoz, 13
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Toni Gironès i Saderra
Promotor
  • PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARÓ, S.A.
Contractista
  • Natur System SL
Otros técnicos
  • Jordi Ribas Cruells
  • Xavier Saura
  • Albert Brufau
  • Raquel Vicente
  • Dani Rebugent