Notícies

Obres presentades als Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012

dilluns, 28 de gener de 2013
Obres presentades als Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012

El 31 de desembre es va tancar el termini d'inscripció dels Premis d'Habitatge Social AVS de Catalunya d'aquesta edició del 2012. S'han presentat seixanta-vuit candidatures. superant les cinquanta-sis intervencions de la passada edició 2009. La intenció dels premis és consolidar un espai d'intercanvi de coneixement i de difusió de les propostes arquitectòniques, territorials i de serveis, les quals estan ideades i dutes a terme per professionals i agents que operen en el camp de l'habitatge públic, sector que es troba en un moment difícil a causa de la crisi.

Aquest any s'han convocat sis modalitats, 3 de nova creació:

1. Actuacions integrades: 6 candidatures presentades.

2. Habitatge protegit de nova construcció: 53 candidatures presentades.

3. Intervencions de rehabilitació: 1 candidatura presentada

4. Planejament i urbanisme: 4 candidatures presentades

5. Recerca i Difusió: 2 candidatures presentades

6. Oficina local d'habitatge: 2 candidatures presentades

Les propostes presentades als premis es poden consultar al següent llistat: www.premiosdearquitectura.es

L'acte de presentació dels premis es realitzarà durant l'última setmana mes d'abril de 2013.