Obres

INTEGRACIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA VEÏNAL A PARTIR DE LA RENOVACIÓ D'EDIFICIS

Preàmbul L'Institut Municipal d'Habitatge de Màlaga, organisme depenent de l'Ajuntament de Màlaga, és l'encarregat de gestionar i administrar el conjunt del patrimoni immobiliari d'habitatges de titularitat municipal. El seu principal objectiu és l'impuls i promoció d'habitatges protegits i socials per satisfer la demanda dels ciutadans. Fora de l'àmbit estricte dels habitatges, la col·laboració del IMV en actuacions en equipaments per Màlaga, permet abordar la solució a la millora de dotacions de serveis a la ciutat: Parcs de bombers, comissaries de Policia de Barri, centres multiusos ... La Rehabilitació del Centre Històric i d'altres barris de la ciutat i la dotació d'equipaments culturals, han seguit sent objectius fonamentals d'aquest organisme. A la Màlaga dinàmica de començaments del segle XXI, plena de projectes, tots amb un profund sentit modernitzador de la ciutat, l'Institut Municipal de l'Habitatge significa el compromís amb la solidaritat que suposa tot programa d'habitatges socials, i l'aposta per la rehabilitació i conservació dels valors patrimonials del Centre Històric. Les accions de rehabilitació dutes a terme en les barriades posteriorment exposades, precisament, han tingut una tasca social de revitalització i estructuració familiar i veïnal, com menys igual, sinó en major proporció, a la pròpia de renovació d'edificis o millora en les condicions físiques de zones comunes. I és que la gestió d'aquest projecte a terme ha tingut en el consens amb els veïns un eix fonamental. La constitució en comunitats de propietaris, a partir de la proposta d'aquest projecte, amb les seves conseqüents accions de responsabilitat en la cura de les zones comunes, protocols de millores en la gestió d'assumptes comuns o una administració dels comptes de la comunitat més ordenada i idònia ha estat fonamental per a una convivència més confortable, i compromesa, tant en l'àmbit intern de cada edifici, com en el conjunt de la barriada. Tot i que les condicions socioeconòmiques i laborals no són les més ideals en el context de les zones on s'està actuant, aquest tipus de projectes de rehabilitació, amb els resultats que ja estan llançant, són sens dubte una base sòlida per a una integració més eficaç. El repartiment del pressupost, amb la responsabilitat dels veïns d'aportar i administrar una part important d'aquest, ha estat un element fonamental perquè el projecte es pugui iniciar, i desenvolupar durant la propera dècada, ja que són 74 els edificis a remodelar. En aquest aspecte, tot i que l'administració local ha fet ja una inversió superior als dos milions d'euros, s'estan estudiant les sol·licituds a línies de finançament estatals i autonòmiques que cooperin amb aquestes accions de rehabilitació tan fonamentals per al desenvolupament de sectors tan amplis de població. Introducció L'Institut Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Màlaga va voler incloure la rehabilitació de determinats edificis de barriades històriques de la ciutat, que havien perdut pel pas del temps condicions indispensables per a una convivència i existència digna. Aquestes obres de rehabilitació es van incloure dins del 'Pla d'Acció Integral Palma Palmilla - Pla Comunitari Projecte Llar'. Aquest paquet de mesures i actuacions incloïen, entre altres qüestions, la constitució en comunitats de propietaris d'aquells veïns residents que encara no es trobaven en aquesta situació, així com l'associació de les diferents comunitats de veïns per a la revitalització urbana del barri; és a dir, que l'obra de rehabilitació no servís únicament per a la millora física i estètica dels habitatges i zones comuns, sinó que fos un estímul per a l'establiment de condicions mínimes per a una convivència acceptable i normalitzada en aquests edificis. El Pla de Rehabilitació dels edificis de les barriades Palmilla, 26 de febrer i La Virreina va ser a més un exemple d'interacció i bona entesa entre gestors municipals, estaments veïnals i ciutadans. Les obres de rehabilitació es van dur a terme complint un acord que incloïa la constitució en comunitats dels veïns dels diferents edificis, l'aportació del 5% del pressupost total de les obres per part dels veïns, i l'abonament a partir de llavors de les quotes de comunitat que s'establissin en cadascuna d'elles. Les barriades de La Palmilla, 26 de febrer i La Virreina constitueixen trames urbanes corresponents a processos d'urbanització programades en èpoques d'expansió de la ciutat i es pretén dur a terme un pla de conservació; regulant, segons els casos, les intervencions necessàries per mantenir, millorar, conservar, dotar d'accessibilitat i rehabilitar l'edificació. Fent un estudi detallat dels habitatges en aquestes barriades es troben instal·lacions desfasades, que han superat el temps de servei (comptadors d'aigua, instal·lació elèctrica, cobertes, instal·lació contra incendis, sanejament, ascensors i manteniment incorrecte i mal ús de les zones i dotacions comuns). Hi ha habitatges en les diferents barriades que es troben en una situació ruïnosa. L'habitatge és un element fonamental en la integració de les persones, convertint-se en aquest cas a element d'exclusió social. Això facilita l'assentament de població exclosa en aquesta zona, que no podrien llogar un habitatge en una altra zona de Màlaga. Actualment amb 29.862 habitants censats (2010), el Districte de Palma Palmilla representa el 5% de la població total de Màlaga, encara que la seva població real és d'uns 32.000 habitants. Dades 1.1.- Nom del Planejament: Rehabilitació dels edificis de les barriades: Palmilla, 26 de febrer i La Virreina. 1.2.- Descripció pública de l'obra: L'edificació d'aquesta àrea correspon a principis dels anys 70. En aquesta zona es troben habitatges unifamiliars distribuïts en blocs de 13 plantes i altres de 4 plantes. Actualment aquesta barriada es troba dins del Pla de Rehabilitació Cornisa Nord de l'Institut Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Màlaga. 1.3.- Ús Residencial

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección M
Málaga (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Antonio F. Gea Mu
Promotor
  • Instituto Municipal de la Vivienda de M
Otros técnicos
  • Lasor S.L.