Premis

Presentació

L'Ajuntament de Mataró en proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró va convocar la XI Edició del Premi Puig i Cadafalch d'Arquitectura i Interiorisme. Aquesta convocatòria recull les obres realitzades durant el trienni 2004-2006.

Membres del jurat
Ramon Bassas i Segura President

Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró

Lluís Comeron i Graupera Vocal

President de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Conxita Balcells i Blesa Vocal

Representant de la seu del Maresme del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya

Antoni Floriach i Puig Vocal

Representant del Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

Sílvia Farriol i Gil Vocal

Representant del Foment de les Arts Decoratives

Víctor Rahola i Aguadé Vocal

Arquitecte convidat pel Col•legi d’Arquitectes de Catalunya

Josep Llinàs i Carmona Vocal

Arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Acta del jurat

Reunits a Mataró el 5 de juliol de 2007, els membres del jurat de la convocatòria de la XI Edició dels premis Puig i Cadafalch, jurat que és conjunt amb els premis de la Segona Triennal d'Arquitectura del Maresme, sobre la base del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Mataró i la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el dia 24 de maig de 2007, i constituït per:

Ramon Bassas i Segura, president

Regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró

Lluís Comeron i Graupera, vocal

President de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Conxita Balcells i Blesa, vocal

Representant de la seu del Maresme del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Antoni Floriach i Puig, vocal

Representant del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Sílvia Farriol i Gil, vocal

Representant del Foment de les Arts Decoratives.

Víctor Rahola i Aguadé, vocal

Arquitecte convidat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Josep Llinàs i Carmona, vocal

Arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Mariona Gallifa i Rosanas, secretària

Vocal responsable del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Per emetre un veredicte en relació amb les diferents modalitats dels esmentats premis, i després valorar i, en els casos considerats necessaris, visitar personalment les obres declarades finalistes pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, en reunió celebrada en data de 7 de juny de 2007. Declaren finalistes les següents obres en les diferents modalitats d'aquests premis:

MODALIDADT D'ARQUITECTURA

Locals comercials i habitatges al Camí Ral

Arquitecte: Antoni Bou i Monclús

Arquitecte tècnic: Joan Cavaller i Sedano

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PUMSA

Constructor: PROINOSA SA

Habitatge plurifamiliar, La Geganta, 53

Arquitecte: Antoni Bou i Monclús

Arquitecte tècnic: Joan Cavaller i Sedano

Promotor: Galileu 136 SL, en representació d'Àlex Hernández Creus

Constructor: Construstil, obra

Habitatge unifamiliar a la urbanització de Les Sureres

Arquitecte: Antoni Bou i Monclús

Arquitecte tècnic: Joan Cavaller i Sedano

Promotor: Ignasi Gelpí i Margarita Pérez

Constructor: Construstil, obra

Tres edificis plurifamiliars a Vallveric

Arquitectes: Adolf Martínez, Josep Lluís Sisternas

Arquitecte tècnic: José Luis García García

Promotor: FS New Developments, SA

Constructor: FS New Developments, SA

Edifici d'habitatges a la Baixada de les Escaletes, 3

Arquitecte: Josep Mª Puig Boltà

Arquitecte tècnic: Bernat Batlle

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PUMSA

Constructor: La Paleta SCCL

Habitatge unifamiliar a la urbanització de Sant Salvador

Arquitecte: Miquel Flors Salgado

Arquitecte tècnic: Francesc Parra Martínez

Promotor: Francesc Flors Salgado i Margarita Costa Rierola

Constructor: Heliodoro Ferrera Cantero

MODALITAT INTERIORISME

Estudi d'arquitectura en una antiga fàbrica a la plaça Fivaller, 1

Arquitectes: Maria Finsterwald, Florència Grieco, Marcelo Lucarini, Ivo Henriques

Promotor: Lucarini-Finsterwald Arquitectes

Habitatge unifamiliar al carrer d'Argentona, 27

Autors: Xavier Pous i Layret, arquitecte, i Isabel Pous i Canaleta, dissenyadora

Col·laboradors: Isabel Farré i Mireia Fàbregas, interioristes

Promotor: Josep Mª Font Spa Isabel Pous Canaleta

Industrials: Ferro Inox, Rafael Gibert i Germans Díaz

Espais Xavier Martin a la plaça de Santa Maria, 6

Autor: Xavier Martin, interiorista

Col·laborador: Jordi Ribas, enginyer

Promotor: Xavier Martin

Industrials: Fusteries Maresme SL, Decorstil, López Amezcua, Ramon Sánchez, Formes, Llums, Badosa Metal·listeria i Duran

Perruqueria Felicitas Hair a la Ronda O'Donell, 18-20

Autor: Xavier Martin, interiorista

Col·laborador: Jordi Ribas, enginyer

Promotor: Felicitas Orda

Industrials: Fusteries Maresme SL, Decorstil, López Amezcua, Ramon Sánchez, Aryenta, Formes, Llums, concepte Vaco i Duran

Restaurant Sangiovese al carrer de Sant Josep, 31

Autor: Xavier Martin, interiorista

Col·laborador: Jordi Ribas, enginyer

Promotor: Pep Sánchez i Juan Ariaza

Industrials: Fusteries Maresme SL, Decorstil, López Amezcua, Aryenta, Formes, Llums, Acocsa, Bassols, BRF Colors i Vergés, 2M2 Casademont i Associats i Duran

Estudi d'arquitectura al carrer de Salvador Cruixent, 9

Arquitecte: Josep Muñoz Pérez

Promotor: Josep Muñoz Pérez

Industrials: LUC torres i ferramentes SL, Marc Marc (VOPI4 SA)

MODALITAT D'INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI

Restauració de la muralla del segle XVI

Autors: Àtics, SA

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PUMSA

Constructor: Eurocatalana obres i serveis SL

I vam acordar per unanimitat Concedir els següents premis:

PREMI PUIG I CADAFALCH D'ARQUITECTURA

Al conjunt de tres edificis plurifamiliars en Vallveric, dels arquitectes Adolf Martínez i Josep Sisternas. (01)

Conxita Balcells i Lluís Comerón, com a membres del jurat en representació del COAC, abandonen la sessió, i no participen ni en la deliberació ni en la decisió del veredicte, per fer evident la independència del jurat, a causa de la participació en aquest premi d'un arquitecte que col·labora en la direcció de la seu de Canet del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demanen que es deixi constància en l'acta.

La resta de membres del jurat destaca una proposta arquitectònica de tres edificis amb planta de traç modular i un tractament de plataformes escalonades. Les noves edificacions plurifamiliars resolen amb encert la relació dels edificis amb l'accidentada topografia i amb els espais lliures tant privats com comunitaris, cosa que permet una adequada i flexible distribució en planta, i posa especial atenció en la qualitat espacial dels accessos i zones comunitàries de les edificacions. El jurat destaca i valora l'esforç de conjunt realitzat per part dels tècnics, promotor i constructor de l'obra, que han fet possible la qualitat del producte resultant.

PREMI PUIG I CADAFALCH D'INTERIORISME

En l'estudi d'arquitectura en una antiga fàbrica a la plaça Fivaller, 1 de Lucarini-Finsterwald, arquitectes. (07)

El jurat destaca aquesta obra per haver aconseguit crear un espai de qualitat i una atmosfera de treball agradable, mitjançant una actuació que valora la noblesa dels materials i de les característiques espacials de l'antiga construcció fabril originària.

PREMI PUIG I CADAFALCH D'INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI.

En la restauració del tram de la muralla del segle XVI de can Xammar, a càrrec de l'empresa Àtics SA. (13)

El jurat valora l'interès social i de recuperació de la memòria històrica que comporta per a la ciutat, la restauració i visualització d'un important tram de la muralla del segle XVI.

El treball, realitzat amb rigor, permet disposar d'un nou escenari urbà, al cor del centre històric, des d'on entendre i interpretar l'evolució de la ciutat, així com d'un nou espai per a l'oci de la ciutadania.

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2007 al 01/06/2007
Address La Riera 48<br /> 08301 Mataró
Telèfon 807 11 70 10
Email coac@coac.cat
Pàgina web www.mataro.cat