Premis

Habitatges Socials per a Jover a Can Caralleu

El projecte s'organitza en Dues peixos de la mateixa geometria que descansin sobre un basament que salva el desnivell del Terreny i Përmet l'accés a cota de l'aparcament, convertint l'espai comunitari en un mirador sobre la ciutat. Els 2 edificis restaurats s'uneixen entre si a través d'1 mur en planta baixa que dóna unitat se al conjunt al MATEIX temps que limita l'espai público de l'espai privat. AQUEST mur és suma a la façana de l'edifici constituint 1 Sòcol comú, el SEU Acabat en pedra resoldre l'entrega con el terra. La cota d'accés està lleugerament elevada respecte a la de l'basament degut a l'existència d'Habitatges en planta baixa, a fi de dotar-les de certa intimitat. Mitjançant 01:00 mecanisme de petits dislocaments és fragmenta la façana. La volumetria adquireix esveltesa, aixi com un grau menor Capac de relacionar-se con los Habitatges Veïns. AQUEST mecanisme Përmet, a la vegada, la ventilació natural de l'escala. Per 'altra banda, els reculades dilatin el punt de major tensió del conjunto, matisant en planta la Proximitat entre els edificis. Mentre la volumetria és buïda a l'última planta, l'Perdre 1 dels Habitatges orientats a nord, Millorant aixi, l'assolellament entre els edificis., L'articulacions de la planta matisa la Proximitat entre edificis. El buit entre ambdos s'expandeix en planta baixa originant 2 porxos on és situen a els vestíbuls d'entrada. És tracta de 36 Habitatges per a joves d'uns 40 m², a els quals és distribueixen a través d'1 sol Nucli central que aglutina a els espais servidors (cuina, bany, passos d'instal • lacions, Emmagatzematge). A l'interior és tracta d'ajustar els Distàncies entre el Nucli i el perímetre contenidor. Per una banda, desplaçar-se respecte al centre de Gravetat de la planta Përmet alliberar la distància suficient per a que aparegui el llindar d'entrada, la zona de Rentat i la cuina (1 i 2); per 'altra banda, la peça exempta genera una doble Circulació que Përmet percebre l'espai com il • limitat, de manera que mai és torna cap a Darrere. L'ocupació del Nucli, activa el buit a Seu Voltant percebent-se no tant com a espai restant sinó com a un espai que és Descobreix mentre és recorre, és a dir, Mentre és buïda (3.). Dormitori i estar és llegeixen com a un espai continu que constitueïx 1 espai SERVIT unitari i indiferenciat (5.) que Përmet a l'Habitant matissar la relació qualit del dormitori i la sala mitjançant el mobiliari, encara que és preveu también la Possibilitat de tancar l 'habitació Amb la col • locació de Dues ports. AQUEST us indiferenciat de l'espai interior justifica la Utilització d'1 ÚNIC Tipus de finestra per a composar la façana. És tracta d'una textura de Buits, on Tots els Habitatges tinença el MATEIX nom de Finestres, zinc, excepte aquelles petites que tinença Les dues façanes de la Ronda. En AQUEST ques, el soroll del Tràfic genera la necessitat d'01:00 filtri acústic: unes galeries que els Seves ombres dotin de Profunditat a la façana mentre a els porticons de les Finestres sobresurten del pla llançant 1 ombra canviant en Funció de l'orientació. Quatre Grans Obertures pautin la textura de l'edifici, atenent a la mirada llunyana des de la Ronda de Dalt.

Menció
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Can Caralleu, Av. Victor Foix 21-22
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jose M. Toral
  • Marta Peris
  • Peris+Toral Arquitectes
Promotor
  • Fundación Familia i Benestar Social
Contractista
  • BRUNORABAL
Otros técnicos
  • Eletresjota Tècnics Associats
  • Francisco Domínguez