Premis

Edifici de 7 Habitatges HPO de lloguer, local comercial i aparcaments al carrer Meléndez Valdés de Mataró

Edifici públic d'habitatge HPO de lloguer i petit ± o mida ± o en entorn urbà consolidat de gra reduït que dificulta les operacions d'aparcament. Edificació sostenible (Classe A segons CTE a l'apartat energà © tic; ús de la inèrcia tà © rmica interior, façanes exposades ventilades i gran nivell d'aïllament; tres modalitats d il·luminació natural zenital; climatització i producció de acs amb pous i bombes geotèrmics de alt rendiment; distribució interior de clima amb radiadors en sostre, recollida separativa d'aigües negrsn grise i pluvials amb tractament i re-utilització d'grises i pluvials; bugaderia comunitària; airejadors en aixetes i cisternes de WC de doble descàrrega; consum d'aigua de xarxa de 75 l / persona i dia; filtrat i descalcificación de l'aigua de xarxa comunitaris; desconnectadors de camps eletromagnà © tics en circuits elà © ctrics dels capçals dels llits; aïllament acústic amb làmines de plom no accessibles a les persones.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-08-31

Fecha del certificado final de obra 2010-05-17

Dirección C. Meléndez Valdés, 15-17
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Lluis Grau Molist
Promotor
  • PUMSA
Contractista
  • Construccions Trade S.L.
Otros técnicos
  • Antoni Rossinyol Riera