Premis

Oficina Local d'Habitatge de Tarragona

L'Oficina Local d'Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer Social de Tarragona s'inaugura l'any 2008, con l'Objectiu principal de convertir-se en una oficina integrada en matèria d'habitatge, per tal de proporcionar, a Tots a els Ciutadans i ciutadanes del municipi, Assessorament en QUALSEVOL Qüestió relacionada AMB habitatge i gestionar Tots aquells programes i ajuts previstos per la Generalitat de Catalunya. Els estadísticos i la Valoració dels propis Ciutadans i ciutadanes, fan pensar que any rera any S'HAN Anat assolint a els Objectius i, progressivament, assumint Altres gestions i serveis que, donada la situaciò financera actual, S'HAN FET necessaris. Valgui l'Exemple del Servei Municipal d'Intermediació Hipotecària, el Pla Local d'Habitatge o la Col·laboració AMB l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al denominat "Pla de Xoc" i aixi posar al mercat de lloguer Tots aquells Habitatges Buits del parc público. Per 'altra banda i tot i que, com dèiem anteriorment, la situació econòmica ha provocat una notable Disminució a l'obertura de Convocatòries públiques d'ajuts, l'Oficina d'Habitatge ha vist com s'incrementava el nom de visites, consultes, sol · licituds d'Habitatges i com la Borsa de Mediació s'a convertit en un vehicle Fonamental i Necessari per Accedir a un habitatge de lloguer ASSEQUIBLE.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Oficina local d'habitatge

Autores