Premis

Espais de trobada, barri de Campclar de Tarragona

Espais de Trobada és un Equipament emblemàtic des del punt de vista arquitectònic i 1 reflex de l'esperit de la Llei de Barris: integrador, sinèrgic, sostenible, respectuós con el medi ambient, participatiu i accessible. Ubicat al barri de Campclar de Tarragona, l'edifici destinataris a la formació i l'ocupació és una de les Actuacions estrella del Pla Integral de Campclar que, con 1 Inversió global de 14.992.143.64 € d'euros, ha ajudat a transformar el barri. Campclar és un dels piada barris de polígons d'Habitatges sorgits de les Onades migratòries dels anys 60 i 70 caracteritzats per 1 escassa dotació d'Equipaments comunitaris, un baixa activitat comercial i 1 manca de Cohesió urbanística AMB 1 paisatge sovint degradat i AMB 1 Realitat social marcada per l'absentisme escolar, la manca de Teixit associatiu i problemes de Cohesió social. El Pla Integral de Campclar ha Estat 1 revulsiu per al barri a els Àmbits en Que s'ha treballat: urbanístic, comercial, social, mediambiental i de foment de la formació i l'ocupació. S'HAN DUT a Terme Intervencions per oxigenar Diferents espais degradats i en mals condiciones d'habitabilitat, Actuacions per afavorir la Integració de Col·lectius AMB evidents Símptomes d'exclusió social, programes per Millorar la formació i l'ocupació dels residents, Accions per fomentar l'estructura associativa i Millorar la convivència i s'a dotat al barri dels Equipaments necessaris per al Seu desarrollo. El projecte d'Espais de Trobada, com a xarxa de regeneració paisatgística i urbana àmplia la dotació d'espais Públics de recreació, oci i reunir AMB un gran Equipament de caràcter contemporani que recupera la paisatge existent, creant 1 relació qualit AMB els peixos més importants del municipi, su estructura urbana i Millorant la Qualitat paisatgística i els condiciones ambientals del barri de Campclar. A l'àrea on Abans hi havia descampats que desvertebraven el barri, ara hi ha una zona central de serveis plena de vida. L'edifici, de 2.000 m2 aproximadament, distribuit entre planta baixa i dues plantes d'Alçada, Disposa de sals destinades a realitzar tallers i cursos Formatius d''hostaleria, música, teatre i Altres formacions en Diferents Àmbits destinades a afavorir la inserció laboral . La Posició de l'edifici està relacionada directament Amb la orientació solar, de manera que els façanes Principals estan orientades a Nord i Sud, i coincideix Amb la Direcció de la geometria del solar. Aixi MATEIX a els Eixos dels accessos s'expressen com una estructura portant vertebradora de l'edifici. Els 3 Volums de l'edifici és desenvolupen entorn a un Recorregut Diàfan, Cercant sempre la Millor solució funcional, la lògica dels espais, el caràcter institucional de l'edifici, i sobretot, Produir una arquitectura del lloc, mediterrània, vinculada a la tradició constructiva de simplificat de materials, Processos constructius tradicionals i Aprofitament de la llum i el clima dins de de Criteris de sostenibilitat. Aixi doncs, Totes les aules de l'edifici destinades a activitats i cursos reben llum directa o natural que, con l'ajuda d'elements de control solar donin calidad lumínica i Sensació de comfort pèls Seus Habitants, ia la vegada redueixen el consum d 'energia. Altres Característiques a destacar són les ventilacions creuades, gràcies al sistema de Passadissos que comuniquin Totes els estàncies i que permeten Corrents d'aire a l'interior de l'edifici; i el fàcil Manteniment Gràcies a l'Ús de materials i sistemes constructius tradicionals. El criteris esta funcional ha Estat organitzar a la planta baixa els activitats més obertes a l'espai público, l'accés general, el restaurant i la cuina principal, a els vestidors i la sala polivalent; a la planta pis s'hi en disposen els activitats de l'espai tast i les aules d'espai ritme, aixi com els sals Polivalents i despatxos; I, a la planta Segona, els activitats de tallers de so i despatxos i sals Annexes, con els terrasses coberta i descoberta com elements de Continuïtat dels serveis de l'edifici. És projecta 01:00 espai superior sota coberta on és centralitzen els Instal·lacions.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-04-27

Dirección Riu LLobregat 10
Tarragona
Tarragona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Luis Bañeras- Avantprojecte (Arquitecte Municipal)
  • UTE NADAL i MARCÉ ARQUITECTES SL amb E-SET SERVEIS D'ENGINYIERIA
Promotor
  • Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A
Contractista
  • GULINVES SL ( i altres)
Otros técnicos
  • Josep Maria Llaurado i Valls (CONSBAUER SLPU)