Premis

80 Habitatges (40 + 40) de protecció oficial (HPO) a Salou, Tarragona

Salou és un municipi que és Troba Situat a la costa catalana, a l'Sud de la ciutat de Tarragona. Paral·lela al litoral ia uns 25km de distància, emergeix AMB alcades Superiors ALS 1000m la serra de Prades. En TROBAR-se AMB les muntanyes, l'aire humit Procedent del mar és veu obligat a ascendir, perdent temperatura i condensant el vapor en forma de pluja. L'aigua baixa per les fortes pendents de les muntanyes, regula su Velocitat en passar per les valls i és distribueix, de nou en direcció a la mar, en Diferents rieres que recorren la fèrtil plana. Aprofitant l'orografia, AQUEST cicle que periódicament és repeteix, ha caracteritzat secularment la producció agrària de l'lloc. En conseqüencia, estem a un paisatge que s'estén paper territori con los recursos que AQUEST li proporciona, l'interpreta i li dóna SENTIT a Diferents escales. La lògica del model agrícola i su Interacció con los cicles naturals, contrasta AMB l'inhibició dels models de Creixement urbà. Per a aquests el territori és un Espai Físic on implantar-se, i la forma resultant respon habitualment a una ordenació impostada. Al concurs és demanava projectar 80 habitatges de protecció oficial en un Emplaçament Situat al nord de Salou. Plantejat com 1 nova trama urbanitzada que s'imposa ALS traçats agrícoles preexistents, el nou lloc s'origina a partir de Grans Parcel·les QUE CONTENEN edificis restaurats aillats disposats ortogonalment. La normativa de Planejament definia 2 blocs iguals a la cantonada d'una de les illes i en contacte con el nou parc. Amb una planta de 15x52 m, cadascún disposava d'1 orientació favorable a l'assolellament de la zona interior. Amb aquets Antecedents a els que és qüestiona la porositat i la Interacció con el medi, ia on s'aposta per 1 territori més impermeable i de Creixement Ràpid, la Proposta planteja els preguntis ALS espais entremitjos, a les transicions, ALS Llindars, ... com a pont o enllaç per a establir continuïtats i no estancaments, intentant Obrir significativa i conceptualment Els Límits entre Diferents realitats. En conseqüencia, el projecte Proposa 1 Teixit AMB VARIES escales d'intervenció, con un programa d'habitatge social que desenvolupa els Seves propietats de relació qualit, construint una arquitectura entesa com a soporte i propera a la Realitat de l'usuari. Deu Habitatges per planta és distribueixen en cada edifici de planta baixa més tres, manera que Girant 3 cap al tester i mantenint setembre alineades al carrer és fragmenta el bloc en Dues parts, plantejant aixi els cantonades i els relacions entre a els fronts interiors i exteriors del Conjunt dels habitatges. Un Lleuger talus separa les plantes Rates del Terreny, permetent l'entrada de llum i aire natural a l'aparcament. En AQUEST pla inclinat Tapissat AMB lligabosc és planta una petit bosc de pollancres que a l'estiu protegeix del sol de ponent i refresca l'vent de Mistral habitual a la Regió. Al MATEIX temps, a els accessos i a els espais comunitaris és Projecten com a LLOCS de relació qualit, zones intermèdies entre a els Habitatges i l'espai exterior. Aixi la Passarel·la s'entén com 1 espai de relació qualit, on una malla d'acer corrugat respon AMB més o Menys Densitat a les Necessitats del programa (baranes, gelosies, balcons, rec gota a gota ..), podent acollir colonitzacions vegetals que sumats ALS pollancres, refresquessin uns espais que per su orientació seran Molt apreciats a les estacions càlides. El cost de l'obra s'optimitza plantejant un ÚNIC Tipus d'habitatge. AQUEST s'articula al Voltant d'1 peça central on és concentrin els zones humides i a els passos d'Instal·lacions, organitzant-se a su vegada en Dues parts diferenciades: 1) accés, cuina, menjador i estar i 2) Les dues habitacions con el bany que INCLOU la zona de Rentat. És un habitatge que Gaudeix de Dues orientacions oposades i que planteja una sequencia transversal d'espais: Passarel·la, habitatge i terrassa, que la dotin de versatilitat i adaptació vinculades a l'Ús ia els Circumstàncies climàtiques. La transició entre cadascún d'aquests espais és planteja des de su pròpia Condició atenent ALS parametres d'espai, llum i temperatura. D'AQUESTA manera, s'entén l'habitatge porus i passant com 1 element que matisa la relació qualit entre a els exteriors Públics i Privats: Forats més petits a la Passarel·la que canalitzen l'aire, la llum i controlin els vesteixes; i una obertura més gran cap a la terrassa, organitzada en tres parts: pas, banc i ampit que permeten recolzar dos possibles posicions de taula. La terrassa àmplia el programa de l'habitatge i Disposa ombres i Transparències suggerint sistemes passius de control climàtic. Finalment la Proposta és Construeix AMB materials senzills, Econòmics i de baix Manteniment; però AMB 1 curosa DISPOSICIÓ i ESPECIFICAR. Materials que és mostren tal i com són i que, responent a DETERMINADES Funcions, evolucionin en sincronia con el pas del temps, atenent a les condiciones de l'arquitectura i acceptant que la potència de la vida, Allò Imprevist que esdevé quotidià, prevalència més que QUALSEVOL planificació prevista.

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-10

Fecha del certificado final de obra 2009-10-13

Dirección Parcel•la I Sector 5 Emprius –Sud
SALOU
Tarragona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Toni Gironès i Saderra
Promotor
  • Belen Ortega Gonzàlez ( Foment Immobiliari Assequible S.A.U/ Fundació Obra Social La caixa
Contractista
  • Tarraco (Javier Fracua Ferrer)