Premis

40 Habitatges al sector les Bateries-Turó del Sastre de Montgat

El projecte és troba a la Urbanització del Sector "Les Bateries - Turó del Sastre, al Terme Municipal de Montgat", l'enfocament del projecte te bàsicament 2 Objectius: potenciar la orientació del solar cap al front marítim contenint espais intermedis entre interior i exterior, i aconseguir el màxim Aprofitament urbanístic del solar optimitzant-ne a els costos de construcció i Manteniment. L'edifici de 40 Habitatges ubicat en un solar Molt acotat AMB volumetria específica de forma prismàtica és resoldre AMB 1 volum de forma ortogonal en tres de les Seves façanes -est, sud i oest- i s'esbiaixa en la façana nord Seguint el TRAÇAT del vial de vianants. Degut al fort desnivell longitudinal del solar l'edifici de PB + 4 s'esglaona i és resoldre AMB dues Nuclis de comunicació vertical que serveixen a quatre Habitatges per planta respectivament. L'edifici és planteja com 1 volum contingut i compacte, que s'esponja AMB patis interiors AMB ventilació natural creuada, per aconseguir el màxim confort i Estalvi energètic, aprofitant a els guanys i reduint els perdues. Ordenades en Dues bandes d'orientació est i oest, els Vivendes responen a habitatges de 1, 2 i 3 habitacions, incloent la unitat adaptada per a minusvàlid. Les cambres higièniques i estenedors interiors s'alineen en una crugia central que incorpora a la vegada a els quatre patis Buscant La ventilació natural creuada i patis destinats a estendre la roba, Mentre que els peixos Principals, els sals d'estar, els habitacions i els cuines, ocupin Les dues bandes exteriors a façana AMB ventilació natural. Nomes el tester sud canvia l'ordre de les peixos Buscant La Millor orientació i vistes AMB els terrasses a voladís cap a la mar. A la façana nord s'evita l'obertura de Forats. La façana és tracta de forma dinàmica, desalineant a els Buits i combinant a els Mòduls AMB 1 matisada paleta de colors per tal d'emfatitzar el moviment horitzontal. La Utilització del morter monocapa economitza su ESPECIFICAR i Manteniment, doncs no és Necessari 1 repintat con el pas del temps. Les façanes est i oest CONTENEN els terrasses dins de de l'envolvent de l'façana generant 1 espai intermedi entre la fusteria d'alumini i la persiana situada a façana. La façana sud, en cambio, és desdobla formant una terrassa contínua que perllonga l'Àmbit de les estances interiors cap a les impressionants vistes al mar i és protegeix AMB corredisses de lames fixes horitzontals d'alumini anoditzat.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-09-16

Fecha del certificado final de obra 2012-06-25

Dirección Pompeu Fabra, 2-6
Montgat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Joan Ramon Pascuets & Monica Mosset U.T.E.
Promotor
  • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Contractista
  • Corsan-Corviam Construcción, S.A.
Otros técnicos
  • Lidia Garcia
  • Gemma Rius i Macias
  • Xavier Aumedes i Farre