Premis

111 Habitatges al carrer Guipúscoa de Terrassa

EDIFICI 111 AQUEST edifici de 111 Habitatges socials és Troba al límit oriental de la ciutat de Terrassa, enfrontat a un parc natural de pins i rieres seques. AQUESTA situaciò perifèrica, de lloc Molt obert, ENS va Fer pensar des de l'inici en proveir ALS SEUS Habitants d'un pati que Donés una primera escala comunitària AMB la qual enfrontar-se a AQUEST gran buit. L'espai interior de l'illa és converteix en una plaça semipública, Fonamental per a la vida de l'edifici: Tots els Habitants accedeixen des de l'carrer per AQUEST centre d'illa un lloc de creuaments i trobades, con jocs para los nens, testos de flors, Bancs i 1 font. Des de este Àmbit és dirigeixen a su portal ia l'Seu habitatge, en una progressiva Seqüència d'escales. AQUEST accés defineix l'illa com 1 element intermedi entre ciutat i paisatge, ia la vegada soluciona el Traspàs entre carrer i habitatge, en un ESFORÇ per dissoldre Els Límits entre el público i el privat. Tractant-se d'habitatge social de dimensions reduïdes, el projecte Proposa 1 extensió d'aquests Habitatges en terrasses, balcons, vestíbuls de planta baixa, plaça d'accés ... un sèrie d'espais intermedis que fan que l'habitatge no és limiti Solament a l'espai interior de la casa, sinó que s'estengui més enllà de su superfície interior. L'espai del pati és converteix aixi en un buit que connecta i relaciona ALS Veïns entre si, facilitant la vida en comunitat que poc a poc és Comença a establir a l'edifici, deixant de ser una sèrie d'Habitatges individuals per passar a ser un edifici comunitari, 1 petit barri en si MATEIX. D'AQUESTA manera, a els Habitants comencen a Conèixer-se i comptar a els uns con los Altres, s'ajuden en temes quotidians i s'acompanyen al dia a dia. El projecte intenta d'AQUESTA manera evitar l'Aïllament i convida a participar en el FET social i de relació qualit Veïnal. Els habitatges. Tots els Habitatges són passants, de carrer a pati: aixi s'aconsegueix 01:00 ventilació creuada i Tenir front a aquestes Dues Situacions urbanes. Les zones socials de la casa (sala d'estar, menjador, terrassa) estan orientades cap al pati comunitari, insistint en la idea d'Intercanvi (de mirades, de salutacions ...) entre Veïns a través de este centre d ' illa. A la vegada, a els dormitoris estan orientats cap els carrers de circumdants, més tranquils per a dormir. Als Habitatges S'HAN tancat tan altres sols Dues habitacions: 1 dormitori i 1 bany. La resta de l'habitatge és continu, a els espais passen d'1 a l'Altre en una cadena de Situacions que condueixen de nou a la visió del pati d'accés i al bosc de pins Proper. La Continuïtat entre espais l'dirigeix ​​1 moble central d'electrodomèstics, un pivot que organitza el Traspàs entre la part més privada i la més pública de la casa. A la vegada, el moble te una doble Funció: per 1 costat- organitzar els Tasques domestiquis internes de l'habitatge i per l'Altre alliberar espai al Seu Voltant per a un Ús més social: Rebre convidats. Les Tasques cícliques de Cuinar, rentar, planxar ... quedin a la vista de la resta d'ocupants, convidant-els a participar en su Realització. És un assaig per evitar els habitacions tancades, on tradicionalment aquestes Accions tenint lloc sense que NINGÚ més saps de su Periodicitat. La situació passant dels Habitatges proveeix, a més de la ventilació creuada, de bona il·luminació natural a Totes les estances. Unes persianes abatibles, que és podin plegar i projectar com 1 tendal, permeten un control dels Canvis de temperatura. Són sistemes tradicionals i passius de control ambiental. Façana de Formigó. Al tractar-se d'un barri de nova creació, ENS preocupava la poca Personalitat d'aquestes Àrees Noves de la ciutat, on triga Molt de temps a arribar al comerç i la vida dinàmica a les Seves plantes Rates. Amb AQUESTA preocupació, vam pensar que l'edifici no tingues d'esperar que arribis la "urbanitat" i que s'identifiqués des de l'Moment de su construcció con el paisatge Davant seu, dialogant AMB ell i aconseguint 1 Personalitat pròpia. Aixi és com vam Començar a pensar en una façana de formigó, AMB Molta textura, con clarobscurs, que pogues enfrontar-se al paisatge erosionat ia la textura dels pins que l'envolten. Aquestes façanes de Formigó són portants i van ser modelades in situ, con motllos de poliestirè expandit, utilitzats aquí per primera vegada. Aquests motllos és fabriquin a indústria, per Reduir temps de construcció, equilibrant aixi el temps més lent i meticulós de la construcció de Formigó in situ. El resultat es una façana marcada paper ritme de llum i ombra, on els marquis i rastres que han Anat quedat en construir la façana S'HAN deixat a la vista, de fent Evident El procés i la dificultat que ha comportat su construcció. Aparcament. L'arribada en cotxe és a través d'1 aparcament obert, amb llum natural, des de on hi ha Connexió visual Amb la plaça i els terrasses de l'edifici. Això és possible Gràcies ALS 2 Grans Forats oberts a la plaça central, que permeten vesteixes llargues en SENTIT vertical i que omplen l'aparcament de llum, a la vegada que fan lloc a tres Grans Tipuanes, de flor groga. Aquestes 3 Acàcies, Plantades a la part més baixa del Terreny, creixen Fins al nivell de la plaça, connectant tota la secció i Posant l'edifici i Els veïns amb relació directa con el paisatge i su FORTA topografia.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-03-07

Fecha del certificado final de obra 2010-03-04

Dirección Guipúscoa 80
Terrassa
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Flores & Prats
Promotor
  • Habitatge Terrassa
  • Habitatge Terrassa
Contractista
  • Dragados SA
Otros técnicos
  • Manuel Arguijo y Asociados SL
  • Vinclament SLP / Xavier Badia