Premis

108 Habitatges al Mas Lluí de Sant Just Desvern

Aquesta obra comença amb la convocatòria d'un concurs públic per part de Promunsa, SA per a construir 124 habitatges, locals i aparcaments distribuïts en 4 edificis a l'illa nº 2 del Mas Lluí a Sant Just Desvern. El Mas Lluí és una urbanizacióm compartida entre Sant Just Desvern i Sant Feliu del Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Un cop guanyat el concurs, i per circumstàncies alienes als arquitectes, l'encàrrec es va reduir a 108 habitatges distribuïts en 3 edifcis. Aquests 3 edificis estan definits volumètricament en el pla parcial desenvolupat per a la nova urbanització, així com la rasant de les seves plantes baixes. Aquesta dada és molt important, ja que resoldre era clau per a l'accessibilitat de cada edifici. I és això el que ens va portar a realitzar els accessos de dos d'ells a l'interior de l'illa. Malgrat la gran quantitat de tipologies que s'observen, les diferències només es donen en les plantes baixes, on hi ha afectacions de les porteries d'accés als edificis, les escales del pàrquing, etc.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-02-10

Fecha del certificado final de obra 2011-07-12

Dirección c/ Rosa Luxemburg 14, 16, 18, 20; c/ Cinta Amigó 3; c/ Carolina Catsús 4, 6, 8.
Sant Just Desvern
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Joan Jorba i Valls
  • Joan Marc Carrasco Bultó
Promotor
  • Promunsa, Promocions Municipals Santjustenques S.A.
Contractista
  • Dragados S.A.
Otros técnicos
  • Bosch i Ventayol
  • Joan Carles Capilla Ten
  • Pia Mónaco Baqués
  • Salvador García Crisol
  • Oriol Vila Malla
  • Pere Vila Malla