Premis

Celler Vitivinícola Mas Rodó a Mediona, Barcelona

El celler Mas Rodó en una reforma i adequació d'una nau agrícola construïda en els anys setanta sobre les preexistències de l'antiga masia del segle XVIII en què, gairebé sense intervenir en l'estructura, s'ha actuat per definir una imatge i condicionar l'espai per a una producció vinícola contemporània. Sobre un sòcol original de maçoneria, la nova façana de fusta i acer redefineix la volumetria de l'edifici i es troba còmoda entre el natural i l'històric. El sistema de façana ventilada, una doble pell en fusta, contempla l'interior de la sala de vinificació per optimitzar el control en la fermentació del most, així com minimitza el consum energètic; mentre que el gruix de l'antic mur de pedra aconsegueix unes condicions de temperatura i humitat més que satisfactòries per a la criança del vi. Dos cossos trenquen l'opacitat de la nau i posen en relació l'exterior i l'interior, o la vinya i el vi: la finestra de la sala de tasts que mira a sud, sobre les vinyes, i el porxo d'entrada de verema. Revestits en acer corten, injecten de lluminositat i paisatge l'espai interior per mitjà d'un esquizofrènic color primaveral Pantone 375C. Els paviments continus del Celler Mas Rodó s'han dissenyat de manera que, per n banda, defineixin els espais oberts (en color grisenc) així com els que es tanquen en si (en color Pantone 375 C); mentre que per l'altre, ofereixen les qualitats que un celler d'aquestes característiques requereix: estanquitat a l'aigua, alhora que un acabat antilliscant gràcies a l'efecte de l'àrid. Es tracta d'un paviment multicapa de BASF, format per una aplicació d'una primera capa d'imprimació sobre el formigó, seguit d'una de fons, després una de saturació amb àrid acolorit i finalment un segellat en resina epoxi.

Premi BASF d'Arquitectura
Datos

Modalidad Edificis d'ús no residencial de promoció privada.

Uso

Autores
Arquitectura
  • Carles Sala
  • Sala Ferusic
Contractista
  • Josep Ferrán