Premis

Qui som: Habitatges del Principat d'Astúries SA neix el 1991 per a administrar el parc d'habitatges del Principat d'Astúries. VIPASA és mitjà propi de l'administració del Principat d'Astúries. Què administrem: VIPASA gestiona un parc de 11.929 immobles, habitatges de lloguer, en compravenda, locals i garatges. Més de 9.000 són habitatges en règim de lloguer, tant VPP com VPA. Més de 4.189 immobles tenen data de lliurament posterior a 2008. 728 habitatges pertanyen al parc antic, és a dir aquell parc que va ser objecte de transferència per l'Estat a la CCAA. 7.012 daten la seva antiguitat entre l'any 1991 i el 2008. Per a qui treballem: Gairebé el 2% de la població asturiana té la seva necessitat d'habitatge coberta per VIPASA. D'aquestes persones més de 4.560 unitats familiars subsisteixen amb uns ingressos inferiors a 1 vegada l'IPREM i 1.369 unitats familiars subsisteixen amb uns ingressos entre 1 vegada i 1,5 vegades l'IPREM. El 55% dels primers titulars d'habitatge són dones i el 45% homes. Com s'adjudiquen: Els habitatges de VPP s'adjudiquen segons els criteris del Decret 25/2013. Les VPA s'adjudiquen a través de REDVIVA. Estratègies davant de la morositat i mecanismes de suport: VIPASA treballa transversalment tant interna com externament. VIPASA ha articulat un procediment que coordina el treball de diferents àrees de l'empresa: Recaptació, Comunitats, Inspecció i Departament Jurídic. Després d'esgotar la via extrajudicial se segueix un procediment reglat amb intervenció de Serveis Socials i tendent a la correcció de la situació abans que al llançament. Convenis de Col·laboració. VIPASA té signats convenis amb la Fundació Sant Martí, amb RECREA i amb diferents ajuntaments d'Astúries destinats a la col·laboració per a la reparació i posada a disposició d'habitatges vacants en el seu terme municipal. Manteniment i convivència: VIPASA manté controls periòdics a través dels inspectors de parc i amb Serveis Socials. Les necessitats de manteniment es corregeixen a través dels tècnics de l'empresa en treball coordinat amb els administradors. Els inquilins del parc d'habitatges de promoció pública gestionats per VIPASA tenen assegurada la tranquil·litat i certesa en els seus drets a través dels següents principis: Revisió de rendes, Participació en la presa de decisions comunals i Control de comportaments. Satisfacció de servei: VIPASA és empresa certificada ISO 9001: 2008 i dins dels seus paràmetres de qualitat té establerta la realització d'enquestes de satisfacció als usuaris de l'empresa. L'última enquesta amb una mostra superior a les 1283 enquestes estableix que la insatisfacció s'ha reduït des del 2007 en més d'un 6%, el 98% dels nostres usuaris qualifica de bo el servei prestat i el 26% destaquen la tasca social de VIPASA . Rendibilitat econòmica de l'empresa: VIPASA és una empresa pública rendible econòmica i socialment. VIPASA en 2010 va donar un resultat positiu de 13.011,63 euros; el 2011, de 60.935,16; el 2012, de 270.428,13. El 2013 també s'espera un resultat positiu en línia amb la tendència apuntada. Respecte al cost del servei per al Principat, el 2010, 2011 i 2012 va ascendir a 1.300.000 €. En 2013 va disminuir a 1.100.000 €. VIPASA recapta per al Principat les quantitats provinents d'arrendaments i vendes del parc. El 2012 la recaptació ingressada al Principat va ser de 11.398.699,60 €.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Gestió eficaç del parc d'habitatges en lloguer

Autores
Autor
  • Viviendas del Principado de Asturias S.A.