Premis

Gestió dels Incompliments Contractuals & Compromís Social d'Habitatges Municipals

GESTIÓ DELS INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS & COMPROMÍS SOCIAL D'HABITATGES MUNICIPALS "Si es trenca la convivència, es trenca el contracte" QUÈ ÉS EL COMPROMÍS SOCIAL? Document signat per les parts, que recull: -Les OBLIGACIONS dels arrendataris pel que fa a les normes bàsiques d'ús i gaudi de l'habitatge així com a les bones pràctiques de convivència. -Els DRETS dels arrendataris pel que fa a l'atenció, els recursos disponibles i el correcte manteniment de l'habitatge per part d'Habitatges Municipals. MISSIÓ DEL PROCÉS Gestionar els expedients d'incompliment d'obligacions de compromís social, iniciats a partir de les incidències denunciades per tercers o detectades d'ofici, classificant els successos i proposant les actuacions a dur a terme per Habitatges Municipals, per tal de normalitzar la convivència veïnal i reconduir les situacions irregulars. OBJECTIUS Mantenir i fomentar bones pràctiques de convivència veïnal en benefici de la qualitat de vida dels / de les veïns / es. Vetllar pel compliment de la legalitat en tot el referent a l'ús / Ocupació i gaudi de l'habitatge. Revaloritzar l'habitatge municipal com a recurs públic digne, valuós, conservable i respectable. LÍNIES D'INTERVENCIÓ · Detecció de les situacions de precarietat per part dels departaments socials de les entitats gestores d'habitatges públics en arrendament i la seva intervenció i coordinació amb els serveis socials de base. · Atendre el desenvolupament de les destreses personals de relació interpersonal, habilitats socials, valors relatius a la convivència, adquisició d'hàbits d'higiene, organització domèstica, etc. · Seguiment de les dinàmiques funcionals i de convivència de les comunitats de veïns, impulsant les bones pràctiques. El vessant coercitiva és important, tant per la seva faceta preventiva, però també en el que de valor exemplaritzant pugui tenir, o si consideració real i efectiva com a mesura de intervenció, el màxim exponent és el desnonament.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Gestió eficaç del parc d'habitatges en lloguer

Autores
Autor
  • OAL VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO