Premis

Promoció de 30 habitatges de lloguer al carrer Orfes de Banyoles

La construcció de l'edifici de 30 habitatges de lloguer a Banyoles, es planteja com una oportunitat per aplicar un nou sistema constructiu, basat en la construcció industrialitzada en fàbrica de mòduls volumètrics prefabricats apilables i, eventualment, reutilitzables o reciclables mitjançant la seva fàcil deconstrucció. Proposa, a més, una distribució interior flexible i adaptable a diferents necessitats, i incorpora sistemes energètics passius i actius assumibles que permeten obtenir la màxima qualificació energètica. Promoció de 30 habitatges de lloguer realitzada amb sistemes constrCnnn nn

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-03-18

Fecha del certificado final de obra 2011-03-03

Dirección calle Orfes
Banyoles
Gerona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Xavier Tragant Mestres de la Torre
Promotor
  • Institut Català del Sòl
Contractista
  • Constructora d'Aro
Otros técnicos
  • Miguel Morte Morales