Premis

Habitatge unifamiliar en testera

Calia aprofitar la topografia favorable del solar (absolutament plana) i la superfície d'ocupació disponible i suficient per desenvolupà el programa en dues plantes, evitant el soterrani. Calia también pensar la testera. Com acabar AQUESTA tercera façana, l'última del seguit de cases alineades del carrer? Calia adaptar-se al requeriment Normatiu de col.locar teula àrab sobre coberta inclinada a els 2 primers metres tan a l'façana exterior com a l'interior. La situació del solar admetia l'accés Només per la cara nord. Aixó va plantejar d'entrada un façana cega AMB els Poques Obertures a est i oest, deixant NOMÉS coma a forat a nord 1 estanca de Servei, la porta d'entrada a l'habitatge i el garatge. Els voledius en planta primera ofereixen aixopluc a l'accés a garatge i la porta principal. La peça Sortint a volediu tancat te 1 Tractament d'Acabat de façana de pedra natural, diferent del revestiment continu de la resta, ja que és tracta d'1 element que no Segueix la ortogonalitat de la resta de l'edificació. També su Alçada és diferent, per distingir Millor a els 2 plans de façana. La façana oest (testera) también és diferència en el material d'Acabat per la mateixa Raó: és planteja AMB 1 LLEUGERA inclinació respecte al pla vertical, ha que fa de "tapa" lateral de la casa i también de tota la resta d ' Habitatges Futurs adossats. La pendent d'AQUESTA paret s'eleva Fins 1 Alçada de barana de la terrassa de la planta primera, DONANT Sensació de més altura a la planta baixa. L'Acabat de pedra natural és Manté tan l'exterior com a l'interior, on hi ha la sala i el menjador. Al tractar-se d'una superfície en planta de dimensions considerables (180m2), s'obre 1 pati interior per permetre il.luminació i ventilació, a més, l'espai, per su transparència, ofereix una visual del cor de la casa ja des de l'entrada (el rebedor, la cuina, l'accés a la planta superior, Fins al jardí del pati interior d'illa). L'estructura és separa del tancament mitjançant 1 cambra ventilada contínua en Tots els paraments de façana. AQUESTA Continuïtat tèrmica fa que l'estructura vertical sobresurti dels paraments interiors, paper que Aquesta és Deixa vista (Formigó AMB cants biselats i abuixardat en contraposició a l'Acabat llis de les parets interiors), i és distribueix de manera que marca la seqüència d 'espais diferenciats pèls usos de les estances interiors.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección C/ Salvador Espriu, 2
Santa Susanna
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Estel Cusachs Omella
  • Grima Cusachs Associats, SLP
Promotor
  • Jordi Cusachs Omella
  • Glòria Creus Costas
Contractista
  • Incunart, SA
Otros técnicos
  • Raquel Puigvert Torres