Premis

55 Habitatges i 73 places d'aparcament. Sector Can Jordana

La promoció estigui situada al sector de Can Jordana, a la zona est del Nucli Urbà del municipi de Tiana, provÃncia de Barcelona. AQUEST municipi, Situat a la Serra de la Marina -a la costa de llevant de Catalunya-, és caracteritza per su accentuada topografia que el dota dâ € ™ 1 baixa Densitat edificatòria tot i su gran Proximitat Amb la ciutat de Barcelona. El projecte consisteix en la realització dâ € ™ 1 promoció formada per dos edificis restaurats, con un total de 55 Habitatges i 73 places dâ € ™ aparcament en règim dâ € ™ habitatge dotacional Protegit (HDP), al carrer Riera dâ € ™ en Font, al llindar del Nucli històric de la població. Lâ € ™ edifici A Conta © 23 Habitatges, 30 places dâ € ™ aparcament i 10 trasters. Lâ € ™ edifici B Conta © 32 Habitatges, 43 places dâ € ™ aparcament i 16 trasters. És tracta de dos edificis d'planta baixa mà © s dues plantes pis. La Proposta respon a la tipologia de doble bloc AMB 1 passadÃs central que dóna ACCA © s ALS diversos habitatges. AQUEST espai comú incorpora una sèrie de patis, que permeten ila · luminar i ventilar l'passadÃs. AQUESTA sèrie de patis Tamba © Përmet la ventilació creuada entre a els Habitatges, tot generant unes visuals creuades a la zona dâ € ™ ACCA © s ALS habitatges. La volumetria dels edificis restaurats SA € ™ adapta a la topografia original de la parcel·la · la: uns antics bancals de Conreu; AQUEST FET dota el projecte dâ € ™ 1 volumetria esglaonada. Cada edifici Disposa de dos accessos: 1 dâ € ™ inferior que és Troba a la cota lâ € ™ aparcament AMB vestÃbul al carrer Riera dâ € ™ en Font i lâ € ™ Altre, superior, a la cota de planta primera. Cadascún dels 2 edificis restaurats disposen de 2 Nuclis de comunicació vertical. Els edificis restaurats sa € ™ lliurin contra el Terreny a travà © s dâ € ™ 1 sòcol de formigó vist que conta © lâ € ™ aparcament, sobre el qual descansin a els habitatges. AQUEST material Tamba © sa € ™ utilitza com a Tractament integral a els 2 testers laterals dels edificis restaurats, Mentre que en els façanes longitudinals és mostra resseguint el volum esglaonat de lâ € ™ edificació, tot emmarcant a els plans de façana dâ € ™ arrebossat i pintat de color negre. La Proposta intenta aconseguir que la gran Majoria dels Habitatges tinguin la Millor orientació possible, a la vegada que allibera el mà xim espai del solar original per poder dotar dâ € ™ un gran espai verd, que envolta a els 2 edificis restaurats, per a lâ € ™ ús dels veïns. Les dues edificacions tinença 1 orientació a nord-sud, con els façanes Principals orientades a est-oest. Els 55 Habitatges disposen de la sala dâ € ™ estar orientada a est o oest, quedant garantida Aixa lâ € ™ obertura mínima obligatòria, con 1 assoleiament directe dâ € ™ orientació sud-oest. Totes els Obertures en disposen dâ € ™ elements de protecció solars, és cua · loquen persianes enrotllables a Totes les habitacions ia les sals dâ € ™ estar de les Diverses orientacions.

Finalista
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ RIERA D'EN FONT
Tiana
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Conxita Balcells i Blesa
Promotor
 • I.M.P.S.O.L.
Contractista
 • DRAGADOS
Otros técnicos
 • Joan González Gou
 • Manel Fernández
 • Lluís Roig
 • Camila Costa
 • Gisela Planas
 • Ana Lete
 • María Manrique
 • Daniel Mallo