Premis

Adequacio Espai lliure Vianesos

La Proposta parteix d'1 visió de conjunt de la topografia i l'Planejament del municipi del Masnou. La topografia del Masnou consisteix en una mena de superfície alabejada formada per els línies SUAUS de les rieres que baixen al mar i els fortes pendents de les ondulacions paral·leles al mar. Urbanísticament, el Masnou és un eixample d'illa rectangular con el costat- Llarg del rectangle paral·lel al mar. Els espais lliures locals en piada casos són, geomètricament PARLANT, petits rectangles perpendiculars al mar que uneixen a els 2 costats Llargs de les illes. La Proposta preten Fer present la geometria pròpia del municipi dins de de l'actuació Comunicant a els 2 carrers AMB una rampa que Manté su pendent i encercla 1 espai lliure totalment pla. AQUEST espai pla és Proposa com 1 basal verd on hi Suren Els Diferents Objectes de mobiliari urbà, a els arbres i a els fanals, que és en disposen AMB 1 cert grau de llibertat respecte a la rígida geometria dels carrers. L'ESFORÇ formal de la Proposta consisteix per un grup en aconseguir la transició dels 2 espais, rampa i el pla i per l'Altre en solucionar l'entrega entre aquestes Dues superfícies per tal d'explicar una certa fragilitat del verd, un presencia ocasional com la qual tinença a els basals Quan plou.

Finalista
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Intervencions en espais exteriors.

Uso

Dirección E Masnou
Barcelona (Espanya)

Autores
Promotor
  • Ajuntament El Masnou
Contractista
  • ACYCSA
Otros técnicos
  • Alexandre Herrero
  • FOREST GESTIÓ INTEGRAL SCCP
  • Daniel González González
  • Lisa Marrani
  • David Batlle Ruiz
  • Miquel Feliu Soler