Premis

Casa Canals

L'actuació proposava l'enderroc de tot el que excedia de la Profunditat edificable en planta baixa per alliberar el pati posterior i la redistribució de l'habitatge entenent aquests espais exteriors com a elements principals. S'a potenciat l'Màxim la Continuïtat entre el fora i el Dintre i s'a Recuperat l'essència de la casa de cos que s'havia perdut AMB múltiples ampliacions cap al pati. Amb AQUESTA intervenció s'a intentat recuperar AQUESTA essència con el Mínim d'elements DISTRIBUÏDORS. La Col·locació de la cuina al va constatar de l'escala o l'obertura de la primera estanca l'accés de l'habitatge permeten l'Obtenció d'uns espais Polivalents i visualment generosos i agradables Malgrat la petita mida del cos. S'a reforçat l'estructura del sostre i s'a aïllat el terra de la planta baixa. A la planta primera S'HAN mantingut a els fals sostres de volta de mocador potenciant-les Amb la il·luminació indirecta que donin 1 Aspecte Molt particular a les estances. L'Ús de la fusta es una 'altra característica Important d'AQUESTA intervenció. En definitiva, la reforma ha transformat una casa introvertida en una casa extravertida.

Presentat
XII Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección Carrer del Carme, 81
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Mireia Mas Terra
  • Josep Manel Vegas García
Promotor
  • Dora Llinés Camps
Contractista
Otros técnicos
  • Ramón Lozano Ibáñez