Premis

Naus industrials al polígon Mata-Rocafonda

L'edifici Geograficament és localitza al Polígon Industrial Mata-Rocafonda AMB una excel.lent comunicació con los Principals vials de la ciutat i accessos al'Autopista C-31 Tant en SENTIT Girona com a SENTIT Barcelona.Es traca d'un projecte de 25 naus industrials dividits en dos edificis restaurats aillats que agrupen naus Segons; 1 grup de 15 departaments AMB façana i accés principal paper carrer foneria, i 1 Altre AMB 10 departaments AMB façana i accés principal paper carrer vapor Gordils. La Implantació del programa a la parcel.la és divideix en; 1 edifici (Fase 1) al Carrer Foneria AMB una superfície edificada de 6000m2 que és divideixen en una planta soterrani de 2500 m2 de local i 2000m2 de pati d'Ús Exclusiu, zinc locals en planta baixa d'uns 400m2 AMB pati d'Ús Exclusiu al'accés principal i cinc locals en planta primera d'uns 300m2 AMB una àmplia zona per aparcament i maniobra. L'altre edifici (Fase 2) és localitza al Carrer Vapor Gordils i te una superfície edificada d'uns 3000m2 que és divideixen en cinc locals en planta baixa d'uns 350m2 AMB pati d'Ús Exclusiu al'accés principal i cinc locals en planta primera d'uns 250m2 AMB una àmplia zona per aparcament i maniobra. La diferència de cota exitent entre a els 2 carrers, 5,50m, ENS a Përmet que l'accés a la planta soterrani de l'edifici de la fase 1, al carrer foneria, s'accedeixi practicament a nivell de carrer paper carrer vapor Gordils a través d'01:00 pas lateral que correspon a la separació entre l'edificació i Els Límits de la parcel.la. Al cas de les naus situades a la planta primera de la Fase 2 también és fa la mateixa 'operació PERÒ accentint des del carrer foneria. Amb AQUEST Treball acurat de la secció S'HAN eliminat unes rampes que podien ocupin superfície edificable PERÒ Poc aprofitable i Përmet uns accessos a nivell a cadasquna de les plantes Superiors i / o inferiors. L'edifici constructivament s'a RESOLT AMB elements prefabricats de Formigó armat per al'estructura i tancaments de façana mentre que la separació entre mitjaneres de diferents naus i a els tancaments dels banys s'a realitzat AMB bloc de Formigó sense Acabat posterior. La cubeta de Tipus deck, possibilita la instal.lació de claraboies per dotar l'espai de més llum natural i también Dóna permeabilitat per extreure QUALSEVOL instal.lació a la cubeta. Cadascuna de les naus te la Previsió DE PAGAMENT de passos per serveis generals, ventil.lacions, llum, aigua, telecomunicacions i aire acondicionat. També s'a reservat 01:00 espai Situat a la cubeta per poder ubicar la maquinària d'aire acondicionat i plaques solars per l'Aigua calenta sanitària. Pel que fa a les façanes, el Nostre Objectiu era evitar al Màxim que l'imatge de este edifici disposes d'Obertures Molt grans, AMB Grans superfícies per netejar i mantindre Què sempre acabin ocupades per prestatgeries que s'evidencien des del carrer. Aprofitant el MATEIX sistema constructiu que és va emprar AMB l'estructura que és de Formigó prefabricat, varem Fer 01:00 especejament de peixos amb forma de banderola fàcil de manipular i encofrar, la va unir d'unes AMB Les altres forma el forat de la finestra. El resultat va ser aconseguir la mateixa intensitat de llum d'un gran finestral per nau PERÒ AMB Finestres de mides més Petites AMB Moltes Unitats per departament. L'estudi cromàtic de la façana és va triar con los colors que predominen a l'entorn més inmediat, com és els cinc sènies.

Presentat
XII Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad Edificis d'ús no residencial de promoció pública.

Uso

Dirección Carrer Foneria, 9
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • David Gómez Diaz
  • Oscar Gómez Diaz
Promotor
  • GOMEZ PROMOTORA&CONSTRUCTORA