Premios

48 habitatges per a joves al carrer La Selva de Barcelona

El solar de la intervenció està situat en el municipi de Barcelona, té forma de polígon irregular de sis costats. El costat més llarg és la façana del carrer La Selva i està orientat a noroest. La cara suroeste correspont a la mitjera amb la rampa d’aparcament de la parcel•la veïna. La cara nord limita amb el corredor de la parcel•la veïna i la cara sudest amb una edificació futura, topogràficament deprimida respecte a la cota del carrer La Selva.

L’edifici

El projecte va plantejar un volum diferenciat sobre la planta baixa de quatre plantes d’altura, amb una distribución de dotze habitatges per planta.

El vestíbul situat a la planta baixa d’accès a una estància prevista com a aparcament de bicicletes, sala d’escombreries i una estació transformadora. El nucli de comuncació vertical és únic i consta d’una escala i dos ascensors.

La distribució de les plantes destinades a habitatges s’organitza amb una passadís central il•luminat naturalment pels seus dos extrems. Cada habitatge disposa d’un armari d’instal•lacions que es registra des del passadís comú. Per ell passen els muntants i els baixants dels diferents serveis i s’ubica l’acumulador d’aigua calenta.

Donat que es tracta d’un programa d’habitatge de lloguer, el manteniment de les instal•lacions sense interferència en la normal activitat dels habitatges era una de les prioritats.

En una de les plantes es desposa d’una sala de bugaderia al servei de tota la comunitat.

L’espai que en aquella planta ocupa la bugaderia, en les dues plantes restants permet que s’implantin habitatges adaptats per a minusvàlids i la previsión d’una tercera en la planta que resta.

La claretat de l’esquema permet la repetició del tipus amb el complement d’un nou dormitori en el cas dels habitatges adaptats.

La coberta del cos d’habitatge acull les plaques fotovoltaiques i els captadors solars per a la producción d’aigua calenta.

La coberta del cos de l’equipament de planta baixa s’ajardina amb un tipus constructiu en aljub per al màxim aprofitament de l’aigua de pluja, preveient-se el rec per goteig.

La rampa de l’aparcament es tracta amb panells verticals fonoreductors, a l’igual que l’artilugi d’unes grans fulles metàl•liques que també es tracten amb el mateix material per minimitzar el soroll dels cotxes.

El fons de la parcel•la s’ajardina per a l’ús de l’equipament.

L’habitatge

Els habitatges s’orienten a norest i a suroeste. En ambdues orientacions ,la llum i l’assoleig es filtren amb unes lames orientables, a mode d’escames, que regulen climáticamente les façanes al llarg de l’any. En la façana noroest, alhora, les lames garantitzen la privacitat de les estances respecte al carrer i als edificis veïns.

Les carpinteries tenen trencament del pont tèrmic i els vidres són dobles, amb càmara.

L’objectiu de la simplificació en la distribución era aconseguir que les peces d’aigua (cuina i bany) s’executessin com a elements independents i s’integressin a l’obra de manera quasi prefabricada. És a dir, tota la distribució es fa amb envaneria en sec i els envans i acabats que configuren el bloc de cuina-bany s’aporten a l’obra manipulats ja que es produeixen de forma seriada. Amb aquest procès aconseguim que els residus generats a l’obra es minimitzin al màxim.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ La Selva 57
Barcelona
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Félix Solaguren-Beascoa
  • Mª Ángels Negre
Promotor
  • REGESA
Contratista
  • EDISAN
Otros técnicos
  • EPTISA
  • ENDESA Ingeneria
  • Artur Almirall
  • STATIC Ingeneria S.A.
  • Pere Alier Benages