Prix

Habitatges 61 Cal Docteur d'Alella

L 'Institut Català de sol, d'acord amb ministère de l'Environnement et du Logement de la Generalitat de Catalunya Promou 61 pour joves lloguer habitatges de Carrer de la Riera de la Coma Fosca, la parcelle • les i R4 R5, Pla partielle' Cal Doctor pour Municipi d'Alella Aquesta Promoció se compose de 15 habitatges une DORMITORI habitatges 2 i 46 i 70 Aparcaments dormitoris. Se ha projectat Baixa les aïllats de mitjançant deux plurifamiliars des cotisations plante plantes je fais pipi, amb un étage dédié à Aparcament soterrani pour chaque edifici. Els deux edificis, A i B, sont de forme rectangulaire, disposant-est si oberta lleugerament de testeur de carrer de testeur de retour demi RELATION Obert de creant un des accés als i edificis. Els Habitatges s'agrupen dans neuf habitatges (3 D'UN DORMITORI) dans le plancher de Baixa, 10 (3 habitatges D'UN DORMITORI) au premier étage, 10 habitatges (3) D'UN DORMITORI en usine de segona i 30 lieux d'aparcament dans l'edifici A, 10 habitatges à Baixa argent (2 D'UN DORMITORI), 11 habitatges (2 D'UN DORMITORI) Premier étage 11 habitatges (2 D'UN DORMITORI) dans une usine de segona i 39 lieux d'aparcament dans l'usine soterrani. Le Projecte solaire objecte à cette Esquerra riba du flux de Coma Fosca, le nord-nord-est du centre de urbà, est tracta D'UN Terreny de la surface bastant Horitzontal qu'à partir camí qui va la maison le bassa, va enlairant dans le Nord-Est Adresse du site Web. Secteur de la raboteuse Aquest est troba entre uns de 0,60 à 1,50 m par Sota de la Pave nivell la route de la rivière. Le Projecte 61 habitatges Alella est desenvolupa dans àmbit partielle Pla 'Cal Docteur'. La volumétrie des défauts éléments linéaires planejament deux blocs, transversalment à rire i amb situats la hauteur de l'usine de Baixa sensiblement Damunt l'élévation de la Terreny naturel. Ce est une ordenació proposa de l'Espai lliure adjacent à un système terrasses i Podi don Unitat à conjunt. De façon mateixa est proposen de Qui sommes Aparcaments, amb Accessos Directes deux edificis així als com un top lliure l'Espai. Les dels Organització deux edificis est fa amb mitjançant une galerie intérieure qui donne accés als différents appartements. Galerie Aquesta est creuada par divers lucernaris qui sont utilitzats com 'Xemeneies' de llum i ventilation. Les dels creuada de ventilation appartements est condueix lucernaris als via la double paret délimitant le périmètre tota la galerie. Aquesta deux serveix també paret par canalitzar i inscrivez Tots els de dels les appartements. -Xemeneies de Els sont construïts amb multicouche de structure métallique • lica i Polycarb couleur, par portion difusors com llum naturel. Els 61 appartements sont de deux typologies: 2 dormitoris i appartements appartements 1 DORMITORI. Les Organització D'aquests est fa barrejant hasard vous cotisations les typologies sur vous trois Plantes dels edificis, també se han previst deux Habitatges adaptats i cotisations lieux d'aparcament adaptades, situades à Edifici 'B' dans l'usine de Baixa Els de la constructius edificis dels sont: - Fonaments: fonamentació profonde pilotatge amb, llosa flotant recolzada propos dels les pilons de els. - Structure: structure verticale de l'est piliers mitjançant résol de armat Formigo de Il SECTIO carrée. Structure de Horitzontal L'au soterrani par plante est planteja llosa amb des Armat Formigo Cantell 30 cm. Structure de Horitzontal L'par les plantes sur rasant est planteja amb Forjats reticulars típicament Cantell 30 + 5 cm cassetons amb de Formigo irrécupérable, 85 cm intereix i amb nervis 15 cm amplada d '. - Tancaments i divisòries: Els Tancaments extérieurs sont deux tipus à Baixa plante, paret de tancament recolzada de calat maó de la couleur de vermell, d'une vue de face des Juntes amb Formació verticaux tous les 12, au premier étage de tancament i paret par segona enduit, amb formació des Juntes verticaux tous les 12 horitzontals juntes Plantes chaque mes cotisations. Les divisòries intérieurs sont généralement trois tipus: Entre habitatges zones mitoyennes i paret de Mao calat de la couleur de vermell, d'i trasdossat première face de plaques Cartró guix. Parmi habitatges i estances, ENVA de plaques de Cartró-guix, Essent aquest humides càmeres hidròfug en eux. Entre le patis de Passadis i llum est un col • Locara tancament verticales Translucide amb plafons de polycarb cel lular •. - Coberta, aïllaments i impermeabilitzacions: coberta pas compost passable par: formació des pendentifs amb Formigo cel • lular (3%), la couche de mortier de ciment PROTECTIO m-40a Acabat reglejat, séparateur de plaque feltre de polipropilè amb une pes 150 g / m2, col • Locada pas attaché, il impermeabilització amb cotisations Lamines bituminoses lbm (SBS) -40-fv pas adherit système (garantie amb de 10 anys le fabricant i COL • propriétaire), séparateur de plaque feltre de polipropilè amb une pes 150 g / m2, col • Locada ne est pas attaché, aïllament de plaques de extruït poliestirè iv d'tipus haute densitat, preparades Encaix i amb col • Locat à trencajunts (dit de amb ou Avis technique) 4 cm gruix, séparateur de plaque de Feltre polipropilè amb une pes 150 g / m2, col • Locada pas attaché, couche de protection de mortier de ciment m-40a lleugerament armé, i amb terrat Acabat de gravier tipus palette rire. Darrera de revestiment de façana, le format par façana ventilé, premier étage i segona est projectarà aïllament amorf amb Escuma de poliuretà. En Cas de totxo vist des tancament à huis clos d'air intérieur est amb aïllament col • Locara planxes de poliestirè ExpandIT EPS. - Revestiments: les extérieurs, au premier étage i Segona, FAÇANA ventilé amb TAULERS de ciment, silice i Cel • cellulose (imperméable à l'eau, à resistents humitat, raigs ultraviolades i tèrmicament stable), tipus eterflex ou l'équivalent. Dans parets intérieurs, Cambres de bany revestiment amb enrajolat céramique émaillée dans le reste de parets Plastica intérieurs de peinture pintat amb amb Acabat llis. Els Sostres elle prend en zones communes, billets en, bany i cuina amb amb cel ras plaques de Cartró guix, à la soustraction d'espais trasdossat semidirecte també amb plaques de Cartró-guix, l'Acabat dans deux cas, il se Pintat tots amb peinture Plastica amb Acabat llis. Le Pave, sera généralement de terratzo llis, excepté a l'aparcament qui Formigo i els extérieurs espais RAJOLA de grès non émaillés extruït sens tova tipus ceràmica.

- Fusteria: Tancaments els d'alumini anoditzat extérieurs sera SEGONS ewa / EURAS, tipus bloc amb enrotllable aveugle d'alumini construite, rez Baixa amb totes les Obertures comptaran Reixa possible. Tipus l'intérieur Fusteria bloc, Fouet par la peinture. - EQUIPAMENTS cuines: Le Disposa cuina pré-instal • Lacio par l'rentadora i CUINA plaques vitrocéramiques, hotte Fums i forn électrique, amb mobles mélamine. - • installer lacions: Habitatges els sont proveïts de Xarxa d'aigua, i Electricitat gaz naturel, amb centralitzats Comptadors en usine de Baixa, système de portier automatique, système de télévision recevoir Je FM, une infrastructure minimale Xarxa Téléphonie numérique BasicA i Serveis Integrats (TB + RNIS) i DISTRIBUCIO télévision par voie terrestre i Radiodifusió (TVSAT). La typologie d'instal • Lacio ACS adopté un programme de Inf.retour col • collective, il cumul centralitzada mitjançant un accumulateur Tampo, i intercanviador à cadascun de habitatges, complètent la production par ACS Les calderes necessaria amb de gaz des individus. Els Habitatges immerger calefacció par RADIADORS d'aigua réchauffement. Le système de l'Sanejament edifici est tipus Xarxa de separatiu par une verticale, verticales baixants amb de recollida par un Pluviaux aigües d'entre eux Cobertes i baixants par un les fecals aigües de l'intérieur de l'edifici. L'edifici cette equipat amb parallamps fa remplissage d'instal • extinció contre incendis. Cal a noté que l'edifici se ha projectat seguint criteris de Sostenibilitat, innovació i Màxim estalvi énergique. De les Mesures contemplades dans aquesta Promoció respectant aquests criteris, fer spécial cal Esment à: Disposa -L'edifici d'una Xarxa de Sanejament qui sépare l'aigua de pluja dans edificis els par al seu Aprofitament dos. - Mécanismes d'estalvi des consom d'aigua dans sanitaris Aparells Els. - Système producció d'Aigua Calenta Sanitària que procedeix d'una police d'énergie renouvelables (US de solars panells). - Le reciclatge des residus ESTA integrat en l'edifici que posseeix D'UN espai per a l'emmagatzematge par separat dels residus: vidre, papier i Cartró, Plastique I metall, i organique. - Tots els appartements est profitent système de ventilation de creuada d'hôte, naturelle ou artificielle. - Façana ventilé amb une millora de l'aïllament TERMIC

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Riera de la Coma Fosca
Alella
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Carme Fiol Costa
  • Andreu Arriola Madorell
  • Arriola & Fiol Arquitectes
Promotor
  • INCASOL
Entrepreneur
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Lluis Taberner Vergesslich