Premis

Estudi d'arquitectura en antiga fàbrica de la Plaça Fiveller

La identitat de la ciutat de Mataró està lligada per sempre a la indústria tèxtil. En un cantar de la ciutat la planta baixa d'1 antiga fàbrica és converteix en un espai de Treball. El MATEIX espai que albergava 1 indústria i més tard 1 habitatge és el punt de partida de este projecte. Com un cicle Lògic al temps: Treballar - viure - Treballar. El MATEIX continent AMB Diferents continguts. La idea d'tornar a recuperar AQUEST pasado industrial que va desapareixent. D'1 dia per l'Altre els Fàbriques són esborrades d'1 cop de ploma del centre de la ciutat, per a donar pas ALS habitatges. Deixant els xemeneies com a ÚNIC llegat, com si la resta no imports. L'habitatge que és va TROBAR ocultava gairebe per complet el que havia Abans. Els envans, necessaris per a conformar la casa, van fer què a els Buits de la façana haguessin de tancar-se. Els falsos sostres no deixaven ver l'alçada generosa del lloc, ni els Seves voltes ... Anar gratant els parets, a els Paviments. Enderrocant a els envans i a els falsos sostres per a retrobar AQUEST espai de Treball del passat. Amb els materials de Llavors, la pedra dels murs, el ferro Forjat dels pilars i els bigues, el maó de les voltes atirantades. Fins i tot el terra original reapareix sota Diverses capes de Paviment superposades, a uns 50 cm de L'existent a l'habitatge. Tornar a Obrir a els Buits de les façanes per a donar pas a la llum, generant el nou accés a l'estudi a través d'1 pati-garatge que és posa al nivell del carrer, copiant el Seu Paviment. Maclar la ciutat actual con el Seu pasado industrial. Posar una estructura dins de d'1 'altra estructura. La paret que separa l'interior de l'pati-garatge s'eixampla per a recollir els zones humides. L'entresòl i la zona de reunions és Disposa d'acordar a la façana, allà on els Finestres és desplacin cap amunt. Imaginant que en el Seu Moment también va haver-hi alguna cosa en AQUEST lloc. Els materials nous són escollits amb relació ALS vells, también a els elements que Organitzen l'estudi d'arquitectura és en disposen realçant a els elements de la fàbrica. Retornant-els la importància que mereixen. Les zones de Treball és en disposen amb relació ALS plens i a els Buits de la façana. És portin rajoles en tot el perímetre del terra original, per a donar pas a les Noves Instal·lacions i és tapa Despres AMB formigó, procurant respectar, mantenir, retornar a l'Estat original. La ciutat Recorda el Seu pasado industrial, almenys en AQUEST cantar.

Guanyador
XI Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Plaça Fiveller
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Ivo Henriques
  • Marcelo Lucarini
  • Marta Finsterwald
  • Florencia Grieco Finsterwald
Promotor
  • Lucarini-Finsterwald Arquitectos
Contractista
  • Iniciatives Quatre