Premis

33 Habitatges al sector Mas Pasqual de Begues

Es tracta d'una intervenció que, més enllà de complir amb les exigències de l'habitatge protegit contemporània -compacta, econòmica, sostenible- aconsegueix implicar-se en la construcció del lloc de manera sensible: una acurada implantació on la complicitat entre el construït i l'espai lliure emfatitza la qualitat de l'entorn -el Parc Natural del Garraf fent d'això el principal valor per construir tant el límit urbà com l'espai de relació comunitari. 1. UNA IMPLANTACIÓ SENSIBLE AL LLOC Tres edificis disposats: 1.1 Adaptació al gra urbà: Begues és una població situada al límit del Parc Natural del Garraf el gra es caracteritza per la suma d'habitatges unifamiliars amb jardí. Per adaptar-se a aquest petit gra, es divideix el programa de 33 habitatges i 3 locals comercials en 3 edificis, amb el que s'aconsegueix que l'impacte sigui menor que si es tractés d'un únic bloc. Així, tres torres de pb + 2 i de planta 17.5x17.5m aconsegueixen adaptar-se amb naturalitat a la mida del lloc de manera que es manté la proporció de construït i buit que caracteritza teixit. 1.2 Integració al teixit urbà: La disposició en 3 edificis genera uns espais oberts entre ells vinculats al teixit urbà. Aquests espais integren el conjunt de la intervenció als carrers adjacents de manera que es converteixen en placetes públiques que enllacen l'entorn i altres intervencions veïnes. 1.3 Adaptació topogràfica: La fragmentació del programa en tres parts és el punt de partida per abordar el problema del desnivell de la parcel·la. Aquesta estratègia permet una major precisió en la implantació i ubicació de la planta baixa, de cada edifici de manera que es minimitza l'excavació. Uns murs de contenció lleugerament inclinats segons el pendent natural del terreny i el carrer configuren patis, places i altres espais lliures, originant una urbanització fortament lligada al lloc. 1.4 Identificació amb l'entorn A aquest caràcter topogràfic de l'espai lliure, se li suma una proposta cromàtica que identifiquen la nova intervenció amb el parc natural fent còmplice de la seva natural bellesa. Així, el color calcari de les façanes assimila els cubs a la pedra del lloc. Les tres façanes principals, cadascuna d'un verd diferent, són l'abstracció dels arbres autòctons, de la mateixa manera que les tribunes ho són de les flors. 1.5 Integració social En un lloc on escasseja l'habitatge públic protegit i abunda la tipologia de residències amb jardí privat tancat, és especialment rellevant l'actitud oberta del conjunt. Així, s'aposta per una intervenció sense tanques perimetrals, sinó al contrari, d'espais lliures públics amb serveis -tres locals comercials-. Es tracta d'espais lliures econòmics i de fàcil manteniment però d'indubtable qualitat espacial i d'alt potencial vivencial, plenament oberts per a l'ús i gaudi de tots els ciutadans de Begues. 2. UNA TIPOLOGIA D'EDIFICI COMPACTA I ECONÒMICA S'escull la torre a quatre vents per ser la tipologia més compacta; és a dir, la que ofereix la ràtio superfície habitatge / superfície zones comunes més eficaç. Alhora, és conegut que quatre habitatges per replà -per ascensor- és rendible i s'evita torturar la planta per donar accés als habitatges. D'altra banda, es pensen els habitatges com a unitats autònomes, compactes, ... com a peces d'un trencaclosques. Així, s'articula una planta a esvàstica on els habitatges roten al voltant del nucli d'accés proporcionant doble orientació a cada habitatge. L'estructura respon al mateix esquema, situant els pilars en els eixos de gir i alliberant els habitatges de pilars -que es configuren com a espais diàfans de gran flexibilitat. 3. UNA TIPOLOGIA D'HABITATGE Tots els habitatges parteixen del mateix esquema; tots els habitatges són, en certa manera, el mateix habitatge. Es divideix la planta en tres tires longitudinals; a saber: dormitoris i sala (tira 1), passadís (tira 2) i lavabos, cambra polivalent i cuina (tira 3). Se situa la sala a la cantonada i la cuina en contacte amb la façana per ventilar directament. Aquestes tres decisions són suficients per organitzar la planta. Les variacions vénen donades per: 1- disposició irregular dels buits amb amples diferents 2- construcció de 5 balcons al carrer major 3- patis en planta baixa

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-10-03

Fecha del certificado final de obra 2010-01-13

Dirección Camí Ral 152-158
Begues
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Marc Folch Hernández i Maria Pilar Calderón Martinez
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • COPISA