Premis

Governs locals i polítiques d'habitatge

"Governs Locals i Polítiques d'Habitatge. Balanç i Reptes "és un Procés Impulsat des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona amb la finalitat d'elaborar d'1 conjunto de documents concebuts com a instruments de soporte a la presa de Decisions en la Definició estratègica de les Polítiques locals d'habitatge en el difícil context de l'inici del Mandat municipal 2011-2015 La candidatura vol posar en valor el FET que és tracta d'1 experiència col·lectiva de producció i difusió de Coneixement realitzada en col • laboració con los Principals actors de la política local d'habitatge a la província de Barcelona. La metodologia de Treball ha va constatar de tres fases: - Una primera fase de Recollida de dades i informació sobre l'Estat i Desenvolupament de les Polítiques d'habitatge a la província de Barcelona a els Darrers 2 mandats (2004-2011) Amb la finalitat de facilitar la reflexió informada sobre l'Evolució de la política local habitatge. - Una Segona fase, en la qual, mitjançant a la celebració d'grups de debat, ha Estat dedicada a recollir l'experiència i la visió d'aquells professional que de manera directa o INDIRECTE han Estat involucrats en el desarrollo (gerències, empreses municipals d 'habitatge, oficines locals d'habitatge, secretaris i Interventors municipals, representants d'Altres polítiques "sectorials", empreses externes). - Una tercera fase de contrast i prospectiva en què s'a convidat a Diferents experts de referència en l'Àmbit presentar articles valorant el material produit en les fases anteriors i oferint su visió sobre el futur de la política local d'habitatge. El resultat del Procés ha Estat, posa't a DISPOSICIÓ De totes persones interessades al web de l'Observatori Local d'Habitatge (http://www.diba.cat/web/hua/151)

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Investigació i difusió

Autores
Autor
  • Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Diputació de Barcelona