Premis

Rehabilitació 27 edificis restaurats 2008-2012: Projecte Integral Pla de Barris La Romànica Barberà del Vallès

Des del Projecte d'intervenció integral del Pla de Barris de La Romànica de Barberà del Vallès, Hem Treballant durante zinc anys intensament per Millorar el barri des d'Aspectes Molt diversos. Promoure la rehabilitació de 27 edificis restaurats cos privats ha Estat una de les Actuacions més destacades paper volum i per la implicacions de tothom en su ESPECIFICAR. La rehabilitació Millora els condiciones de vida de les persones. Pel que fa ALS Tipus d'Actuacions Destaquem els que han GARANTIT la Seguretat estructural, subsanat deficiències Constructives, els de Millora l'accessibilitat, aixi com a les destinades a Millorar l'Eficiència Energètica. La repercusió són positives en el Teixit social, a la conservació futura dels edificis restaurats, l'estavi Econòmic a curt Termini i fomentar els Inversions privades que han dinamitzat l'economia. Els 27 edificis restaurats tinença 343 Vivendes i estan beneficiades més de 1.300 persones. El projecte de La Romànica, dins de de les Actuacions definides al Camp 2 titulat "La rehabilitació i l'Equipament dels elements Col·lectius dels edificis restaurats", preveia la posada en marxa de Mesures de foment per motivar i Ajudar ALS Veïns a la remodelació dels Seus edificis. Per iniciar el Treball, organitzar-ho i gestionar-ho de la manera més òptima va ser Necessari 1 Treball previ d'estudi realitzat Amb el suport de la Diputació de Barcelona. Paral·lement és va Començar el contacte AMB els comunidades de veïns per iniciar els relacions, detectar els voluntats i Promoure el projecte i a els ajuts que s'atorgarien. El Treball transversal de les Àrees municipals Impulsat des de l'Oficina del Pla de Barris ha Estat Fonamental per al desenvolupament del projecte. Podem destacar: Benestar Social, Serveis Territorials, Oficina d'Atenció al Ciutadà, Oficina Municipal d'Habitatge, Serveis Jurídics, Secretària, Serveis Econòmics, Comunicació ... Tanmateix destaca el Treball Conjunt i complementari de la Generaltitat i la Diputació de Barcelona. La gestió i l'atorgament dels ajuts s'a realitzat "a mida" encaixant: els Necessitats dels edificis restaurats Segons a els estudis Tècnics, la DISPOSICIÓ Pressupostària i la distribució, la Coordinació con los ajuts de la Generalitat, la gestió administrativa fàcil i propera tutoritzada a les comunidades de veïns, la Coordinació Amb la resta d'Actuacions al barri, el Seguiment de les execucions ... Aquests Aspectes van quedar reflectits i regulats per "Ordenança reguladora de les bases per a l'atorgament d'ajuts de rehabilitació, Instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques ALS edificis restaurats d'Ús residencial del barri de la romànica "aprovada en el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en Sessió de 25 de novembre de 2009. La gestió dels ajuts de Generalitat ENS ha portat también a Fer 01:00 ESFORÇ de cara a simplificar i coordinar AMB l'Oficina Municipal D'Habiatge per estalviar i optimitzar a els passos per tramitar-les. Rehabilitar és una taverna lenta, i a els esforços no Solen ser de resultats immediats: els Acords comunitaris, la Recaptació de diners, la redacció del projecte, l'Aportació de pressupostos, el tràmits de llicencies i l'ESPECIFICAR. L'Assessorament i impuls que s'a FET Fins ara ha FET que 27 comunidades ja han Acabat obres. La CONCLUSIÓ és que el projecte ha aconseguit Millorar la Qualitat de vida de Moltes persones Amb la col·laboració i el Treball Conjunt de les Administracions Públiques, el Treball transversal de les Àrees municipals i la implicacions de les comunidades de veïns.

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-01-02

Autores
Arquitectura
  • AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Promotor
  • AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Contractista
  • Oficina Pla de Barris La Romànica