Premis

Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona

La creació de la Xarxa d'Oficines d'habitatge respon al convenciment que l'accés a l'habitatge és un dels instruments que enforteixen la cohesió social de la ciutat. De ahi que considerem, les polítiques d'habitatge com a part d'unes polítiques socials integrals, sobre la base de satisfer el dret a l'accés a l'habitatge digne de les persones. La voluntat de proximitat es concreta desplegant en cada un dels districtes de la ciutat un equipament especialitzat en temes vinculats a l'habitatge que englobi en una mateixa cartera de serveis les diferents prestacions que ofereix la Administració (estatal, autonòmica i local). El fet de funcionar com a finestreta única, contribueix a apropar i facilitar a la ciutadania les gestions i processos afavorint l'eficiència i eficàcia del servei. L'atenció especialitzada és la base del model integral de gestió de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, marcant com a objectiu satisfer les necessitats de la demanda d'habitatge a la nostra ciutat. L'actual context de crisi econòmica i financera i la voluntat de donar resposta a les necessitats actuals de col·lectius socialment més vulnerables fa que avanzemos en la creació de nous serveis vinculats a l'habitatge, - el seu accés, mediació, rehabilitació, ...- des d'una perspectiva més social, amb l'objectiu de garantir les diferents necessitats socials d'habitatge a les persones més necessitades i amb un alt risc d'exclusió social, destinant recursos específics i adequats. Per això s'ha desenvolupat el projecte de model integral de gestió de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona que restructura, estandarditza i defineix l'organització de les esmentades oficines i els seus processos.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Difusió i posada en valor de les actuacions

Autores
Autor
  • Barcelona Gestion Urbanistica S.A. (BAGURSA)