Premis

Pla de Millora urbana Sector Iveco Renfe

El projecte urbà del sector "IVECO-RENFE" representa una OPORTUNITAT imprescindible per completar la Transformació del Front Marítim de Mataró. L'ordenació de l'Àmbit "IVECO-RENFE" s'ha RESOLT mitjançant 1 conjunto Articulat d'associacions Mínimes d'arquitectures composades mitjançant edificis restaurats i torres d'Habitatges intercalades successivament per bandes d'espai público, Equipament o vialitat. Les 8 Unitats morfològiques proposades s'intersequen con los Equipaments i són Exemple de la complexitat formal i funcional que és preten. El Parc de Mar és multiplica mitjançant unes bandes de manera irregular que s'endinsen Fins al bell mig de l'ordenació.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Planejament i urbanisme.

Uso

Dirección Avda. Maresme - Avda. Ernest Lluch
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • serra - vives - cartagena, arqtes
  • oab office
Promotor
  • PUMSA