Premis

Reforma d'habitatge

És tracta d'01:00 edifici existent del segle XIX, d'Ús habitatge, de planta baixa i dues plantes pis. L'estructura és singular, ja que presenta una caixa exterior de partets portants de maçoneria d'uns 50cm de gruix, con 1 crugia central a base de dues peus drets (pilars de fossa AMB Capitell) i jàssera d'acer composada per Diferents Perfils AMB "L" i ànima plena reblonada. AQUEST Conjunt de pilars i jàssera junts AMB els biguetes metàl·liques i Revoltons vistos confereixen 1 Aspecte interessant. Les façanes figurin com a protegides en el Catàleg del Patrimoni Històric, arquitectònic i ambiental d'Alella i tinença 1 Tractament on el cromatisme general és a través del Treball del revestiment d'estucat. La intervenció a la planta baixa capgira completament la distribució original, ja que prioritza la relació qualit de la sala d'estar amb la nova assignació del jardí.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Ribas, 1
Alella
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Xavier Cavero i Buscató
  • Salvador Ribas i Serra
  • Jordi Gual i Castellana
Promotor
  • Maria Soler
  • Josep Arenas