Premis

Edifici d'activitat terciària a 'El Rengle', Mataró

El sector del Rengle forma part d'1 'operació de redefinició del front marítim de Mataró, que alterna la presencia d'habitatge AMB usos terciaris. L'ordenació de l'illa 3 -realitzada en col • laboració con los Serveis Municipals- interpreta AQUESTA situaciò híbrida combinant 01:00 conjunto complex de Volums entre a els que destaca AQUEST edifici. L'edifici és planteja com a alternativa tipològica a model Terciari compacte, desenvolupant 01:00 estratègia que permetí la superposició d'usos i que incorpori l'espai exterior en Alçada com a part del programa associat a l'Ús d'oficines. Està format per 1 Sòcol Terciari Discontinu, de dues plantes d'Alçada, sobre el qual és en disposen 03:00 Cossos d'oficines que tanquen PARCIALMENT el Seu perímetre, definint 1 plaça elevada que actua com a condensador de l'activitat de les plantes Superiors, Creant 1 espai exterior arrecerat ia l'escala Adient. Des de la plaça, a els 3 Cossos emergents mostren una cara domèstica de passeres obertes i terrasses que a perforin selectivament el volum, introduïnt Transparències cap el paisatge costaner i la ciutat. Des de l'exterior, és presentin com a blocs prismàtics en voladís sobre Els Límits del Sòcol, que és posin en relació qualit AMB els dimensions de l'entorn AMB l'Ajut del color i de la vibracions visual de les lames Mòbils de control solar .

III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carretera de Barcelona S/N
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Manuel Ruisánchez Capelastegui
Promotor
  • PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARÓ, S.A.
Contractista
  • FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC)
Otros técnicos
  • GPO INSTAL·LACIONS - Jorge Laborda
  • INTEGRAL SGS - Oscar Garzón
  • BOMA - Miquel Àngel Sala Mateus