Awards

42 Habitatges Avinguda Vallcarca Barcelona

The barri Vallcarca ESTÀ OPERATION immers in urban reform that is preveu produir a great urbà buit. Aquest edifici through a proposta d'd'high densitat is planteja com to it solució per the reallotjar you Vivendes them. L'edifici is fragmented into three cossos, organitzats horitzontalment per la Republica Argentina baixa plant i in profunditat passadissos pels ranging from Mitgera the tester. D'aquesta way is disminueix the visual impact cap to the parc Guell i vessant the Viaducte. Els tres cossos REBEn one tractament diferent (materials, Obertures ...) that reforça the seva independència. Three claus per reconèixer the projecte them. First, the seu caràcter urbà, i buidat OPERATION of cumulation. Segon, the complexitat solar, extreme topography, Túnels subway, etc. Third, the DECLARATION of edifici com imatge d'una pendent i com to end imatge d'urban fringe UNEIX Plaça Lesseps i the pont de Vallcarca, a distance d'1 km. Els següents punts resumeixen them to join claus descrites i sis per month to total it compressio of projecte: 1. PROJECTE Urba: Peça com precipitating a chemical reacció the densitat the barri on the site of projecte. Operacions urbanes of buidat i cumulation. 2. Condicio OF LIMIT: complexitat the site. Extreme topography, Túnels subway, etc. Falla històrica. 3. DE CANTONADA: Av. Vallcarca: It sectio tancada-sectio oberta. Edifici com imatge d'una pendent. Edifici com infrastructure. 4. RESIZE: The total volum. Fer-lo com aparèixer one Successió three edificis that Pugen per the pendent i sostenen the carrers d'Avinguda Vallcarca i Argentina. 5. DOUBLE SCALE: Els tres edificis tenen l'amplada d'un habitatge (6 meters) i també length (70 meters) d'urban peça. Els interblocs tenen amplades them dels each runner of distribució. Puntes are oberts to them. 6. POUS OF LLUM: Interiorment els each runner is carve amb patis system of zenith llum. 7. Solids: Austers in colors i textures. Grisos setinats i jaspijats, mats blans llisos i i i negres totxos marrons. Ceramics Grocs texturitzats in vestíbuls els i els Aparcaments. The palette of colors is complete tard month vermells amb els i dels talussos EBRDs els of the verd the parc. 8. Obertures: A marc negre 0.8X2.1 homogèniament repartits spans the façana pels. Podríem llegir-com cabbage • lecció of finestres com postage, algunes d'elles Agrupades i altres or cabbage disperses the craquejat of them pintures d'un Llenç. Les finestres tenen join inusuals distància llarga dress in Barcelona. Des dels interiors, com finestres them Vaixells els, is compensated aquesta visió llarga negre amb one frame. 9. RECTIFICACIONS: in negre of them per finestres aconseguir correccions of volum or alineació. També utilitzem them to esborrar parts per l'edifici. HABITATGE I CONSTRUCCIO ESTANDARITZACIÓ Ús d'elements estandarditzats i repetitius, però aplicats optional floppy-way: PACK, per a prefabricated construction unitat suitable, per la-repetition d'elements i the claredat, measure i dels encadellaments simplifications. PACK-CUINA: compacted compost mobiliari + equipament + instal • lacions. PACK-FINESTRA: compacted compost llinda-Brancal-ampit in FORMIGO prefabricat + fusteria d'alumini amb fulles corredisses + PROTECTION Solar Radiation. PACK-SERVEIS: concentra- of them instal • lacions, vinculant-les als serveis de l'habitatge (cuina, banys, renter optional interior). Mitjançant one safata, conduccions them on recordable són is connecta tot l'habitatge. És industrial, easy to repair i amb model Maxima Flexibilität d'ús. Flexibilität Catàleg of sistemes optional constructius; It elecció in funció of RELATIONSHIP temps / cost / qualitat: It prefabricació total / prefabricació of façana / conventional construcció // en cas tot modulació, simplicitat,-repetition MINIMITZACIÓ OF MANTENIMENT Durable Materials i sense manteniment per a TANCAMENTS i divisions interiors: maó, memo FORMIGO, terratzo, stoneware, .. He smaller inside surfaces enguixades i / o pintades, especialment in comuns espais els. Coberta ventilated flat Pave flotant amb i coberta verda (will PROTECTION of them waterproof membranes). Outdoor Fusteria d'alumini amb corredisses fulls, High d'estanquitat a l'air (class A-2. A-3). Proteccions solars exteriors integrades in the pack-finestra. Xarxes d'instal • lacions concentrades, you wear i can log in tot seu recorregut. Instal • lació easy to reach by Telefònica expandable elèctrica i i adaptable to l'usuari. Divisions superposades the Pave (possibilitat of canvis of distribució) interiors. SOSTENIBILITAT It orientació Est i dels habitatges to west. Façana amb thermal inertia providing PROTECTION i possibilita l'estalvi energètic. Els apartaments tenen totes les estances exteriors i creuada ventilation. Coberta: captadors solars (photothermal energy) per the preescalfament d'aigua sanitària i calefacció. L'altra part of a program ecològica-solarium coberta. Tractament dels cabals d'aigua in tots els punts of subministrament. Aparells sanitaris of baix consum. Energy Ascensors despesa baixa. Ús of ecologiques pintures interiors exteriors i, i shafts d'Controlat origin.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Avda. Vallcarca nº 105
Barcelona
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Mercè Berengué
 • José Miguel Roldán
 • Roldán + Berengué Arquitectes
Promotor
 • Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Contractor
 • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
 • Encarna García Ramiro
 • Jordi Darder
 • Pedro Pegenaute
 • Jordi Puig
 • Javier Mateos
 • Manel Comas
 • Javier Monte
 • Annick Branders.
 • Vicenç Sanz