Premis

42 Habitatges a l'avinguda Vallcarca de Barcelona

El barri de Vallcarca està immers en una 'operació de reforma urbana que és preveu Produir un gran buit urbà. AQUEST edifici, a través d'Una proposta d'alta Densitat, és planteja com a solució per a la reallotjar els Vivendes. L'edifici és fragmenta en tres Cossos, organitzats horitzontalment per la planta baixa de República Argentina i en Profunditat pèls Passadissos que van de la mitgera al tester. D'AQUESTA manera, és disminueix l'impacte visual cap a la Vessant del parc Güell i el viaducte. Els 3 Cossos reben 1 Tractament diferent (materials, Obertures ...) que reforça su independència. Tres són els claus per a reconeixer el projecte. Primer, el SEU caràcter urbà, 'operació de buidat i acumulació. Segon, la complexitat del solar, topografia extrema, túnels de metro, etc. Tercer, la declaració de l'edifici com a imatge d'1 pendent i com a imatge final d'una franja urbana que Uneix la plaça Lesseps i el pont de Vallcarca, un distància d'1 km. Els Següents punts resumeixen els claus descrites ia sumin sis més per a la total compressió del projecte: 1. PROJECTE URBÀ: Peça que precipita com 1 reacció química la Densitat del barri sobre el solar del projecte. Operacions urbanes de buidat i acumulació. 2. condicions DE LÍMIT: Complexitat del solar. Topografia extrema, túnels de metro, etc. Falla històrica. 3. D'CANTONADA: Av. De Vallcarca: secció tancada-secció oberta. Edifici com a imatge d'1 pendent. Edifici com a infraestructura. 4. reescalar: El volum total. Fer-ho apareixer com 1 successió de tres edificis restaurats que pugen per la pendent i sostenen el carrers d'Avinguda Vallcarca i República Argentina. 5. DOBLE ESCALA: Els tres edificis restaurats tinença l'amplària d'1 habitatge (6 metres) i también la longitud (70 metres) d'1 peça urbana. Els interblocs tinença els amplades dels corredors de distribució. Estan oberts a les puntes. 6. POUS DE LLUM: Interiorment a els corredors és detallin AMB un sistema de patis de llum zenital. 7. Solids: Austers en colors i textures. Grisos setinats i jaspijats, blans mats i llisos i totxos marrons i negres. Grocs ceràmics texturitzats a els vestíbuls i a els aparcaments. La paleta de colors és completarà més tard con los vermells dels talussos i Els Verds de la vegetació del parc. 8. Obertures: Un marc negre de 0.8X2.1 homogèniament repartits pèls obertures de la façana. Podriem llegir-les com una col • lecció de Finestres com a ports, algunes d'elles agrupades I ALTRES disperses o col el craquejat de les pintures d'1 llenç. Les Finestres tinença unes vistes de llarga distància inusuals a Barcelona. Des dels interiors, com els Finestres a els Vaixells, és compensa AQUESTA visió llarga AMB un frame negre. 9. RECTIFICACIONS: en negre de les Finestres per aconseguir correccions de volum o alineacions. També els utilitzem per a esborrar parts de l'edifici. HABITATGE I CONSTRUCCIÓ Estandarització Ús d'elements estandarditzats i repetitius; però Aplicats de manera flexible-opcional: PACK, unitat constructiva apta per a prefabricar, per la repeticions d'elements i la claredat, mesuri i simplificació dels encadellaments. PACK-CUINA: compacti compost de mobiliari + Equipament + instal • lacions. PACK-FINESTRA: compacti compost de llinda-brancal-ampit en Formigó prefabricat + fusteria d'alumini AMB fulles corredisses + protecci radiació solar. PACK-SERVEIS: concentració de les instal • lacions, vinculant-les ALS serveis de l'habitatge (cuina, banys, rentador interior opcional). Mitjançant 01:00 safata, on els conduccions són registrables, és connecta tot l'habitatge. És un model industrial, fàcil de reparar i AMB màxima flexibilitat d'Ús. FLEXIBILITAT Catàleg de sistemes constructius opcional; elecció a Funció de la relació qualit temps / cost / calidad: prefabricació total / prefabricació de la façana / construcció convencional // en tot cas modulació, simplicitat, repeticions MINIMITZACIÓ DE L'MANTENIMENT Materials durables i sense Manteniment per a tancaments i divisions interiors: maó, bloc de formigó, terratzo, gres, .. Reducció de superfícies enguixades i / o pintades, Especialment a els espais comuns. Coberta plana ventilada AMB Paviment flotant i coberta verda (protecci de les membranes impermeables). Fusteria exterior d'alumini AMB fulls corredisses, d'elevada estanquitat a l'aire (classe A-2. A-3). PROTECCIONS solars exteriors Integrades en el pack-finestra. Xarxes d'instal • lacions concentrades, vistes i registrables en tot el SEU Recorregut. Instal • lació elèctrica i telefònica facilment ampliable i adaptable a l'usuari. Divisions interiors superposades al Paviment (Possibilitat de canvis de distribució). SOSTENIBILITAT Orientació dels habitatges a Est i Oest. Façana AMB inèrcia tèrmica que proporciona protecci i possibilita l'Estalvi energètic. Els apartaments tinença Totes els estances exteriors i ventilació creuada. Coberta: captadors solars (energia fototèrmica) per al preescalfament d'aigua sanitària i de calefacció. L'altra part de la coberta és ecològica-solàrium. Tractament dels cabals d'aigua en Tots els punts de SUBMINISTRAMENT. Aparells Sanitaris de baix consum. Ascensors de baixa Despesa energètica. Ús de pintures Ecològiques interiors i exteriors, i de fustes d'origen controlat.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Avda. Vallcarca nº 105
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Mercè Berengué
 • José Miguel Roldán
 • Roldán + Berengué Arquitectes
Promotor
 • Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Contractista
 • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
 • Encarna García Ramiro
 • Jordi Darder
 • Pedro Pegenaute
 • Jordi Puig
 • Javier Mateos
 • Manel Comas
 • Javier Monte
 • Annick Branders.
 • Vicenç Sanz