Prix

50 Habitatges al carrer L'Hospitalet de Llobregat Llobregat

I. Introduction Il est présenté continuació, com un candidat de la premi sociale d'Habitatge de Catalunya à seva Modalität d'Actuacions integrades l'Projecte par la societat municipale L'H2010 SPM SA executat entre 2003-2008 anys els cohérent dans gestió urbaine de Sol dans construcció D'UN edifici 50 habitatges un Aparcament dans le creació i SUBSOL deux publics ESPAIS à L'Hospitalet de Llobregat à barri Collblanc - Le Torrassa (Districte II). II. Antécédents Le nom de l'actuació l'est conséquence de l'affectation de l'edifici d'entre eux anomenades Vidrieries Llobregat, situades al carrer Llobregat 116. L'actuació s'emmarcava dins d'entre eux previstes Actuacions Pla Integral Collblanc i Torrassa, le qual se aquests barris reconèixer qui est trobaven dans un situació chou • défaillance urbanistique com conséquence de escassa il renovació par substitució d'entre eux Construccions, pel incrément de densificació de població, fruits immigració nova, i insuficients leurs réserves de soleil par un i parcs jardins, aucune quantité Tant dans Localització com. Par aquest données Motiu le 19 novembre 2001, le gouvernement de la Catalogne approuve le secteur MBMA Vidrieries permetre dur Llobregat va Terme aquesta actuació intégré. L'àmbit de l'actuació parties par cesse de format estava cotisations, sur la première Seva ocupava majeure partie dans les pels illa de envoltada carrers Montseny, le Llobregat, i Mas de la Joventut, MENTRE les finques segona de ocupava cotisations de Cantonada entre els i carrers Mas de la Joventut. Le premier des Baléares, est sur trobava usine de vidre va affecter deux passadissos d'Habitatge un Carrer de la Joventut 61 i non altre al carrer Mas 83, pas de donarien Nous Accessos dans l ' illa. Pel que le actuació l'espace situé entre le segona carrer envoya Cantonada Mas i Joventut, enfrontat à Passadis de carrer Au cours de la première zone, descrit anteriorment, il existait un construcció altra i Passadis deux Construccions de l'usine de Baixa ce mauvais estat donarien lloc une zone nova verda. Així l'actuació comprenia 39 finques sur eux QUALIFICATIONS existien 3 activitats soulignent qu'ils cal l'existence d'pharmacie, als baixos le carrer del Llobregat 120 amb especificitats eux va suposar l'trasllat seu. Le profil social est dels seus trobava personnes par caracteritzat être persones en grande Majoria seva, d'edat avançada ou immigrants qui ocupaven els habitatges dans regim d'Arrendament i seva situació par les els précaires havia estat Econòmica pas possible congé-it par altres de millors. Un continuació est présenté cadascuna d'entre eux Intervencions realitzades donc intégrés dans Projecte aquest. III. DESCRIPTION DES ARRÊTÉ SOLUCIO Peut-être que je com se ha Présentat à els antécédents, l'territoriale integrat àmbit de pièces de estava Projecte par désiste cotisations, amb une surface où conjunt de 4469,00 m2. L'actuació les a intégrés Vidrieries Llobregat suposar l'existence de Projectes diferents de simultània, així dans Projecte aquest sera necessari chevaucher Gestió urbaine, amb la Redacció dels projectes d'edificació i d'Urbanització amb l'Objectiu fin de l concloure "Il actuació dins fournis pel Pla dels terminis Integral. 1. D'abord, il actuació. Il adquisició soleil. Le premier d'entre eux necessaria Intervencions par dur un terme aquesta actuació sera visant à acquérir inclòs soleil dans le cadre de seu. Le premier d'entre eux va adquisicions produir, l'any 2002, la Société acquerra quan, par achat, la succession d'entre eux Antigues Vidrieries Llobregat, qui ocupaven 48% de l'àmbit. Mesos Uns Tard mois, le conseil municipal se déclarer l'avantage Société de L'dels expropiació Bens i DRETS inclosos dans Modificació le secteur d'este Plan métropolitain général. L'dels expropiació Bens i Drets seront duta à mitjançant l'aprovació terme d'Projecte non taxació conjointe, aprovat definitivament par le conseil municipal au mois de Juny 2004. Inclosos Dels quaranta-un l'taxació expédients trente-ensemble sera resolts par Mutu acord i Només Quatre aura impugnats via controversée, corresponent aux non-résidents a l'occasion àmbit qual i dels 2a Chambre de la Cour supérieure de justice de Catalogne a resolt, doigts, en faveur de l'Administració. Par fourni dur un terme aquesta actuació, sera procedir necessari à reallotjament des quinze familles de Les Quatre QUALIFICATIONS diffèrent populations titulaires d'dret non de propietat i les onze Restants arrendatàries d'Habitatge différer dans aucun d'eux modalitats qui rend possible la llei. Així l'reallotjament va oferir dans l'achat regim ou d'Arrendament afin qu'ils opteront aquells par l'Arrendament les els Société seront oferir els qu'il avait Construit carrer l'Occident i aquells allant choisir le societat par achat dans Conveni REGESA amb els ELS oferir habitatges disponibles pour PROMOCIÓ l'Passatge Amat, doigts aunes Pròxims a l'àmbit de l'actuació. 2. Segona actuació. Construcció D'UN edifici 50 habitatges, aparcament IA de 248 endroits dans le Subsol. Par l'construcció de l'edifici 50 habitatges i Aparcament dans Subsol la Société municipale décide de ne pas nous engager directement els serveis D'UN arquitecte, així fera un don de l'oportunitat décident de participer aquells despatxos que interessats de l'estiguessin mitjançant Procediment du concourt d'idees. Així dans les données 13 juni 2003 sera la résultante Publié Guanyador públic concourt de l'équiper l'arquitecte Carles Francesc de Herralde. Després de corresponent d'un Redacció période pour la Projecte, aquest licitat i sera au mois de juny de l'any 2005 par va commencer la construction. Les obres de l'edifici va finalitzar l'gener 2008. L'edifici dissenyat i Construit Sota Adresse du site Web de l'Carles arquitecte Francesc de Herralde est composa, bàsicament, de Plantes quatre, amb deux Paral • Leles barres un carrer indépendants, un situades Les Plantes premier à quarta i Unides par cœur espai extérieure i amb els patis Comunicacions verticales. L'edifici est divideix trois échelles de indépendants, générant alhora Quatre plantes patis de Baixa IA dels bande Accessos als habitatges est mis en évidence L'Existence D'locaux de l'ONU occupées par l'Office de l'Hospitalet de l'Habitatge amb façana de la Plaça d'ia carrer d'illa nova intérieur creació. Els Habitatges soumettre trois diferents typologies, une i 2 Oberts dormitoris de la Plaça als QUALIFICATIONS corresponen 20 Unitats, 3 dormitoris, Oberts à carrer, als corresponen 24 Unitats i 3 i 4 dormitoris, Oberts de la Plaça, als corresponen 6 Unitats , aunes qualificats tots amb seront délégué à la protection, diferenciant entre aquests 20 destinats habitatges à afectats Urbanistics i 30 destinats à sorteig pels Ciutadans de l'Hospitalet. Pel que FA a l'aparcament a trois subterrànies Plantes amb total de 6510,00 m2 de surface construite, une amb Capacitat de 248 lieux d'Automòbil i sept endroits de faire don de moto servei afin que les résidents, com pour Usuaris de rotation i solució don a l'escassetat des lieux d'aparcament le Barri. 3. Il actuació. Création et deux publics espais. Le tiers d'entre eux correspondent Actuacions amb est la creació deux publics ESPAIS d'eux diférents maneres de treballar la surface de terra, talussos, Camins, grades els i Paviments durs dans un continu Pave de Formigo don uniformitat un tota l sera actuació . Les premiers dels ESPAIS publics, situat a l'Illa d'nova intérieur creació i sur une partie de l'aparcament, présentera le repte d'aconseguir unifier un format existant des colindants de espai par patis dels je soustrais d'eux mitgeres Fabrica l'vidre i confortab d'éviter d'être envoltat par murs de Quatre au zinc mitgeres mètres. Le solució d'va être une bande, tractar les unificateur mitgeres de Objectiu amb tot l'conjunt, matériaux utilitzats amb que recordessin l'façana l'edifici situant une série intérieur de murs de Formigo de 4,5 m à 5 m d'Alçada que envoltessin tot la zone Périmètre de urbanitzar i servissin com Passadis de serveis, i de l'altra, créer une série de talussos, enjardinats ou Formigo d'amb Alçada variable en contacts mitgeres eux. Pel que la SLA fa jocs Infantils va créer un únic d'ovale en forme de situat élément dins au hasard l'ordre généralement Plaça dels i par un repos dans Ciutadans va col • Locar la zone sud pergola un métal • lica. Pel que fa à segon dels espais, situat à l'Cruïlla entre els i carrers Mas de la Joventut est une oberta Plaça tracta com, réservoirs de sens. Le utilitzat Pave est le mateix que le Plaça, inclòs mantenint vous seves les directrius. S'utilitza dans aquest CAS també un légume Talus com límit amb les mitgeres, Donant continuïtat, juntament amb el Pave, le imatge de l'Espai públic tot. Dans les talus une arbustes d'plantació suavitza de l'Cantonada evitant l'formació de racons i col • Loquen rejoindre poissons de métal par ajudar relliga • lica légumes Creixement verticale i est un planté à l'égard pels figuera que havien Franchisé estat solaire i est mue apprécié d'Este de la pels Barri. 4. Altres Aspectes à considérer Com conséquence d'aquesta actuació a execució l'estat possible le mois de deux Actuacions, com són adquisició de l'existant à l'aparcament Passatge Colom se passe aconseguir l'acord amb els 111 mitjançant occasion du trasllat seu, dans regim de concessio, le premier i segona Plantes de l'aparcament Construit al carrer i Llobregat l'reallotjament dans l'achat regim, dels afectats résidents de la Polígon delimitació per a l'alineació la carrer de Vallparda.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Llobregat nº 116-120
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Carles Francesc de Herralde
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Entrepreneur
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Otros técnicos
  • Valeri consultors S.A.
  • Esther Flavià