Premis

Habitatge unifamiliar aïllat

CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR De forma irregular i conformada per 1 corba del carrer Can Bartra d'uns 48.50 metres d'desarrollo al nord-oest, i dues Límits AMB finques Veïnes de longitud 38.40 i 29.40 metres respectivament a l'est i al sud, DONANT tot plegat una superfície de 833m2. La parcel·la estava afectada per una franja, Subjecte a cessio obligatòria, de 2 metres paral·lela al carrer. Per Tant la superfície de la parcel·la quedava reduida a 740m2 Després de la cessio d'AQUESTA franja. Topogràficament era un Terreny AMB 1 desnivell d'aproximadament 5.50 metres entre el punt superior i inferior de la parcel·la, on els Corbes de nivell és manifestaven aproximadament perpendiculars al desenvolupament de la corba del carrer. CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS L'habitatge és desenvolupa en planta soterrani, planta baixa i planta pis i és coronat mitjançant 1 coberta plana. Les diferents plantes adoptin un esquema en forma de "L" on el Nucli de comunicacions vertical, composat per escala en U i espai d'ascensor, és troba a la Intersecció de les Dues ales. Una d'aquestes senyals és Disposa paral·lela al límit de 2 metres de distància a Veïns mentre que l''altra ala és modifica per adaptar-se al límit en corba dels 3 metres de distància al carrer, Transformant el conjunto en una mena de "O" trencada que és Disposa a la part superior del Terreny i crea 1 porxo i 1 terrassa oberts cap al jardí inferior i cap a les vistes i el sol de les orientacions sud i oest. La planta baixa és troba a una cota tal que Përmet que dins de Els Límits de Transformació del Terreny establerts en la normativa municipal és Tingüi Sortida directe a nivell de Terreny projectat, aixi com que des d'una cota aproximada intermitja del carrer és Tingüi 1 accés rodat mitjançant 1 petita rampa a la planta soterrani. La distribució Neix a partir del Nucli vertical de comunicacions i és materialitza de la següent manera: A la planta baixa és trobem un rebedor al costat- de l'escala amb Accés des de la façana nord, del qual sorgeix un distribuïdor que dóna Servei al 'escala, a l'' ascensor, a un petit lavabo interior ia Les dues ales de l'habitatge . A l'ala que és desenvolupa al límit a Veïns és situïn 1 passadís de Circulació en façana est que dóna Servei a Dues habitacions i 1 bany a façana oest i jardí. A l'ala que és desenvolupa al límit de carrer és situïn la cuina il 'office en façana nord i oest, i el menjador il' estar que s'obren en façana sud cap al porxo i el jardí i estan separats mitjançant l ' escala d'accés a l'estudi. En planta pis s'arriba mitjançant l'escala principal i l'ascensor a un distribuïdor que dóna Servei a un traster, a una habitació en façana nord ia Les dues ales. A l'ala de la façana est tenim la mateixa distribució que a la planta baixa, és a dir, 1 passadís de Circulació, Dues habitacions i 1 bany. A l''altra ala és Disposa l'habitació principal de l'habitatge que s'obre a la terrassa i els vesteixes en façana sud i que Disposa de vestidor a la façana nord i bany a la façana oest. AQUESTA habitació comunica al MATEIX temps amb l 'estudi Situat Damunt l'estar i Comunicat AMB AQUEST mitjançant 1 forat al Forjat on és Disposa l'escala. L'estudi Gaudeix de Totes les orientacions i te 1 lluernari a coberta. En planta soterrani s'arriba interiorment mitjançant l'escala principal i l'ascensor a un distribuïdor que dóna Servei a un quart de màquines de l'ascensor, a una zona sota la cuina i l'office destinada a vestidor, wc, dutxa, sauna i hidromassatge, a una sala multiusos sota l'ala est il·luminada cenitalment mitjançant 1 lluernari ia la zona de garatge amb Accés directe rodat des de la cota intermitja del carrer mitjançant una rampa en façana oest. Les façanes estan acabades AMB estuc monocapa i obra vista sevamajoria. Els cossos volats de la façana nord i l'estudi en disposen también d'uns aplacats de fusta tractada per exteriors. En uns quants LLOCS en va concretar s'a utilitzat revestiment d'alumini lacat en fosc de les mateixes caràcterístiques que els fusteries exteriors. Els paraments horitzontals sota Cossos volats i balcons S'HAN revestit también AMB fusta.

Finalista
XI Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Av. Puig i Cadafalch, 48
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Flores i Salgado
Promotor
  • Margarita Costa i Rierola
  • Francesc Flores i Salgado
Contractista
  • Heliodoro Ferrera Cantero
Otros técnicos
  • Francesc Parra i Martinez