Premis

162 Habitatges al carrer Anoia de Sant Andreu de la Barca

La Proposta arquitectònica es una nova formulació de la planificació edificatòria a partir dels parametres habituals en el Planejament urbanístic contemporani. Sense renunciar a una sèrie de condicionants previs, l'edificació de Grans Conjunts Residencials és condueix a partir de l'ordenació edilícia convencional. La volumetria, l'ordenació tipològica, els façanes il'ordenació dels espais exteriors són tats que han de ser considerades des de pressupostos del Planejament convencional.

Menció
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Anoia nº 63-65-67
Sant Andreu de la Barca
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Joan Pascual Argenté
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • Erika Catalán
  • Miquel Surinyach Pons
  • STATIC Ingeneria S.A.
  • Lluís J. Duart, S.L.
  • Francesc García Hernández