Premis

Recuperació d'1 tram de la Muralla de Mataró

INTRODUCCIÓ Entre a els mesos de febrer i juny de 2005 i a els mesos de setembre de 2006 Fins el febrer de 2007, és portaren a Terme Els treballs de conservació i restauració d'1 tram de l'antiga muralla, datada del segle XVI, Situat entre la Baixada de les Escaletes i el carrer Hospital, a la plaça de Can Xammar, a Mataró (Maresme). Donada la Localització del Conjunt dins de d'1 espai urbà, a els Objectius Principals per a su posada en valor són el SEU enteniment Didàctic i gaudiment visual paper público Passejant per la nova plaça. CRITERIS L'assoliment dels Objectius anteriors Hauran de garantir, en QUALSEVOL ques, la correcta conservació de les restes arquitectòniques originals. Aixi, la Proposta general de conservació és basarà en respectar al Màxim a els materials originals i els Seves Diverses fases Constructives. Per aixó, cal destacar la peculiaritat del Conjunt en Tenir els Seves fases Constructives Clarament diferenciades, FET que realça i dòna valor al pr conjunto arquitectònic, a la vegada que és un document viu de la història de la ciutat. BREU DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS CONSTRUCTIUS Bàsicament La totalitat de la muralla està composta de morter de calç, maons i pedra granítica de la zona. També s'observa la presencia de revestiments de calç i sorra en DETERMINADES Àrees de la muralla. ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT El problema de conservació més gran que plantegen els restes arquitectòniques és bàsicament de caràcter Físic, produit per Accions antròpiques Constructives al Llarg del temps. El reaprofitament del mur per a la construcció d'edificacions adjacents és la principal causa que a els materials constructius originals presentin talls, Forats i erosions diverses. L'obertura de Finestres i canalitzacions i l'encastament de bigues i Suports diversos (ferros, fustes, etc.) han comportat l'alteracions més Important dels materials originals de l'conjunt. Un altre factor d'alteracions Important, com a consequencia del reaprofitament arquitectònic, són els reparacions que ha sofert la muralla. Aixi s'observen dispersos al mur original multitud de materials constructius aliens, com per Exemple ciment Ràpid, ciment pòrtland, guix i maons moderns. D''altra banda, a els propis materials constructius originals és presentin erosionats i desgastats en su superfície. La perdua Quasi generalitzada dels revestiments que cobrien el conjunto de la muralla, ha propiciat, a través de factors climatològics, l'erosió dels blocs de pedra com también del SEU morter de rejunt. Aixó s'observa per la perdua de consistència superficial de la pedra i paper nivell Tant baix, en d'algunes Àrees, del morter de rejunt. Respecte ALS revestiments originals encara conservats también és presentin AMB 1 desgast superficial considerable.

Guanyador
XI Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Plaça de la Muralla
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Àtics SA